hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

11.9.2008

 aktuality


Cvičné svolání krizového štábu města Valašské Klobouky
města se připravují na řešení mimořádných událostí

Pravidelnou přípravu krizového štábu (KŠ) města Valašské Klobouky dne 11. září 2008 zahájil starosta města a vedoucí krizového štábu Ing. Dalibor Maniš.

V 07:15 hod. organizačním pokynem svolal starosta krizový štáb na určené pracoviště požární stanice HZS ZLK ve Valašských Kloboukách.Telefonické vyrozumění a svolání všech členů krizového štábu provedlo Krajské operační a informační středisko HZS Zlínského kraje.

Celé cvičné svolání a školení sledovalo zejména cílené zdokonalení připravenosti KŠ na řešení mimořádných událostí a od 09:00 hod. byl průběh zaměstnání převeden do formy společné schůze krizového štábu.

Zvolené téma pro odborné školení - mimořádná veterinární opatření - vysvětlil ve své prezentaci zástupce ředitele Krajské veterinární správy Zlín MVDr. Petr Jínek a pořádkové zabezpečení v dané oblasti objasnil vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Val. Klobouky Bc. Oldřich Filipčuk.

Důležitým bodem tohoto školení bylo také vymezení úlohy města a krizového štábu při realizaci mimořádných veterinárních opatřeních.V další části zaměstnání byla provedena praktická ukázka výcviku hasičských záchranářů na nově vybudovaném polygonu a KŠ byl seznámen s rozvinutým mobilním pracovištěm pro zabezpečení činnosti mimo plánovaná krizová pracoviště.

Na závěr starosta města vyhodnotil průběh a splnění naplánovaných úkolů, vyzvedl důležitost spolupráce a provázanosti se složkami IZS a ukončil zaměstnání ve 12:00 hod.

zpracováno z podkladů KŠ VK

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail