hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

19.9.2008

 aktuality


Kraj vydal brožuru s radami pro bezpečí občanů

pokračování populární publikace míří do celého kraje

V polovině září byla vydána nová publikace Hejtmanství pro bezpečí občanů, která je určena do rodin v kraji.

Téměř čtyřicetistránkovou barevnou brožuru Hejtmanství pro bezpečí občanů, která přibližuje principy fungování krajského integrovaného záchranného systému a současně občanům předkládá přehled cenných rad, jak se zachovat v případě nenadálých a život ohrožujících situací, vydal Zlínský kraj.

 „Tiskovinu jsme zpracovali ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, tedy hasiči, zdravotníky a policisty. Velmi bych si přál, aby rad a námětů, které publikace přináší, občané nemuseli nikdy využít, ale i na tento druh situací musíme být připraveni,“ píše v úvodu hejtman Libor Lukáš.

Brožura přibližuje obecné zásady chování v případě různých druhů ohrožení, informuje například, jak postupovat při nutnosti evakuace, při povodních, při úniku nebezpečných chemických látek, při vichřici, při teroristickém útoku a podobně.

Brožura, která vyšla nákladem 125 tisíc kusů, je distribuována prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje do jednotlivých obcí regionu a v rizikových lokalitách přímo do domácností, a dále do škol, nemocnic a na další veřejná místa.

Nová publikace nahrazuje vydanou brožuru z roku 2004 Bezpečí občanů Zlínského kraje, která byla distribuována do všech rodin v našem regionu.

hejtmanství  pro bezpečí občanů - pdf


s laskavým přispěním KÚ ZLK

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail