hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

25.9.2008

 aktuality


Cvičení na likvidaci nákazy ptačí chřipkou v Lechoticích
složky ISZ v plném nasazení u mimořádné události
krajská veterinární správa prováděla nový pokus utracení

Dne 25.9.2008 v 08:00 hod. bylo vyhlášeno taktické cvičení IZS při výskytu aviární influenzy na farmě v Lechoticích.

Cvičení tohoto tématu bylo organizováno na území Zlínského kraje vůbec poprvé. Účelem bylo procvičit reálný zásah základních i ostatních složek integrovaného záchranného systému při simulovaném výskytu aviární influenzy na drůbeží farmě.

Cílů cvičení tak bylo při této akci víc, než je obvyklé. Hlavním úkolem pro naše velitele bylo zvládnout a organizovat pomoc při výskytu nebezpečné nemoci, zabezpečit ochranu zasaženého prostoru, zvládnout manipulaci se zvířaty a provést dekontaminaci osob i zasahující techniky. Krajská veterinární správa během cvičení provedla schválený pokus, který měl v praxi ověřit nové způsoby utracení ptáků. Při cvičení zasedal krizový štáb města Holešov a další organizace státní správy. Při cvičení byl poprvé svolán i krizový štáb krajské ředitelky HZS Zlínského kraje.

HZS Zlínského kraje a jednotky požární ochrany

Velitel zásahu hasičů převzal od pracovníků veterinární správy informaci o potvrzení výskytu nákazy. Proto nechal uzavřít celou farmu proti vstupu nežádoucích osob a příslušníky Policie ČR požádal o hlídání okolí celé farmy. Hasiči se oblékli do ochranných obleků a nasadili si respirační roušky. V dalším koordinovaném postupu začali sbírat drůbež a odnášet ji na místo utracení. Po likvidaci chovu se postarali o přesun uhynulé zvěře do kontejnerů. Po zásahu prošli všichni hasiči i zasahující technika dekontaminací.

Hasiči si především potřebovali vyzkoušet práci v nových lehkých ochranných oblecích a manipulaci s živou drůbeží, kterou nelze ničím nahradit. Při cvičení zkoušeli i plnou protichemickou ochranu a umístění tlakové nádoby s plynem. Zkoušeli přípravu místnosti utracení, její utěsnění a odvětrání. Byly zkoušeny měřicí přístroje na koncentrace nebezpečných látek a jejich meze použitelnosti i výbušnosti.

HZS Jihomoravského kraje poskytl pro cvičení speciální jednotku hasičů, která je vybavena nejmodernějším zařízením na dekontaminaci osob pracujících v zasažených oblastech, stejně jako i speciální dekontaminační pracoviště pro očistu techniky a vozidel.

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Kromě základních složek IZS byla do akce zapojena Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj. Ta prakticky ověřovala nové metody utracení drůbeže pomocí oxidu uhelnatého, kterou nelze nasimulovat. Do současné doby se likvidace prováděla pomocí oxidu uhličitého, což v praxi kladlo vyšší nároky na organizaci i likvidaci chovů.

Asi dvě stě kusů brakované drůbeže, která byla již dříve určena k likvidaci, bylo použito při schváleném prověřovacím pokusu nové metody utracení. Podle vyjádření zástupců veterinární správy byl prováděný pokus úspěšný a s touto prověřenou metodou lze do budoucna počítat. Nový způsob je ke zvířatům citlivější, účinnější a lze ho využít i ve velkých prostorách chovných hal.

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Holešov

Krátce po osmé hodině ranní byl svolán krizový štáb města Holešov, do jehož působnosti obec Lechotice spadá. Krizový štáb byl informován o situaci a jeho zástupcům byl přednesen další postup v likvidaci nákazy. Krizový štáb vydal nařízení ke kontrole domácích chovů, který byl prověřen i v praxi. Hlídky obcházely domácnosti v obci Bořenovice, kde sčítaly domácí chovy ptactva. Do cvičení byli zapojeni i strážníci Městské policie Holešov.

Další základní složby IZS a ostatní složky IZS

Kromě asistence Policie ČR a jejich psovodů se do akce zapojili i zástupci zdravotnické záchranné služby s jedním výjezdovým vozidlem. Pracovnice Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze Zlína prověřovaly množství zapojených lidí do záchranných prací, a to ve vztahu k následné preventivní přeléčbě a kontrole.

Celé cvičení sledoval dav odborníků ze všech zapojených složek a další osoby ze součinnostních organizací. Závěry cvičení jsou součástí rozsáhlé zprávy, která bude dále sloužit pro výcvik a školení záchranářů. Cílem bylo sledovat také práci Krajského operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje, které při podobných rozsáhlých akcích plní řadu informačních úkolů, včetně včasného varovaní a vyrozumění obyvatel.

Cvičení složek IZS bylo uskutečněno za významné podpory Zlínského kraje, který přispěl na tuto mimořádnou a ojedinělou akci částkou takřka 90.000,- Kč.

Z této finanční dotace byly zajištěny speciální ochranné prostředky pro hasiče, příprava místa cvičení, dodávka drůbeže i další nezbytné technické prostředky pro zajištění faktického uskutečnění tohoto důležitého cvičení.
 

Seznam zúčastněných hlavních složek IZS

HZS ZLK ÚO Kroměříž, stanice P0 Holešov
HZS ZLK ÚO Zlín, stanice C3 Zlín
HZS JMK ÚO Brno, stanice C3 Brno
JSDHO JPOII Holešov
JSDHO Lechotice
JSDHO Racková
PČR Holešov
Městská policie Holešov
ZZS Kroměříž

Seznam zúčastněných ostatních složek IZS

Krajská veterinární správa Zlínského kraje
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Speciální deratizační firmy
Komise z odboru Životního prostředí MÚ Holešov
Krizový štáb ORP Holešov

Součinnost – ostatní složky IZS

SVS ČR – Oddělení pro řešení krizových situací (Státní veterinární správa)
krizová jednotka KVSZ (Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj)
týmy expertů KVSZ (Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj)
pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz Brno
skupiny záloh pro výpomoc (KVS pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj - virtuálně)
asanační podnik Mankovice
zástupce bezpečnostní rady Zlínského kraje
zemědělské podniky–dodavatelé pokusných zvířat
hospodářství Lechotice
Linde Gas, a.s.– dodavatel plynu k utracení ptáků

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail