hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

26.9.2008

 aktuality


Cvičení hasičů v domově pro osoby s postižením ve Zborovicích
cvičení s vysokými nároky na citlivost záchrany postižených

Dne 26.9.2008 v 09:30 hod. bylo vyhlášeno taktické cvičení v domově pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích.

Hlavním úkolem cvičení bylo prověřit možnosti a schopnosti jednotek hasičů i personálu domova při evakuaci a záchraně zdravotně postižených osob. Cílem bylo citlivě a účinně zasáhnout v takto složitém prostředí, a to nejen dispozičně a stavebně, ale hlavně z pohledu psychosomatického postižení klientů.

Námětem cvičení byl simulovaný požár v prostoru společenské místnosti, kde došlo k závadě na elektroinstalaci. Požár se rozšířil do prostoru ústřední haly. Při velkém soustředění klientů s omezenou schopností pohybu nebo orientace vznikla panika. Během požáru došlo k zakouření únikových cest, což zkomplikovalo evakuaci ve vyšších patrech objektu.

Hasiči společně s personálem zařízení řídili evakuaci ubytovaných osob. Při průběžném sčítání osob bylo zjištěno že dva klienti chybí, a proto byla vyslána čtyřčlenná záchranná skupina. Hasičům se podařilo včas najít dva postižené ve druhém patře a za pomoci vyváděcích masek je evakuovali z ohroženého prostoru. Po evakuaci byli klienti předáni zdravotnímu personálu domova k ošetření. Do cvičení se zapojilo všech téměř padesát postižených a dalších čtrnáct osob personálu.

Pro hasiče to bylo velmi nezvyklé cvičení, které jim připomnělo, že při záchraně a evakuaci osob může jít i o tělesně, duševně nebo jinak zdravotně postižené spoluobčany. Při podobných zásazích musí záchranáři pamatovat na jejich omezené schopnosti a přizpůsobit se specifickým podmínkám i jejich potřebám.

Cvičení sledovalo také dojezd a akceschopnost jednotlivých jednotek požární ochrany.Jednotky evakuovaly objekt a rozvinuly čtyři vodní proudy. Hasiči odvětrali objekt za pomoci přetlakové ventilace a postavili dálkovou dopravu vody z rybníka.

HZS ZLK Morkovice - Slížany     CAS 24 MO Renault 1+2 (W 800) 1+4
JSDH Morkovice - Slížany          CAS 24/3500/200-M2R 1+2
JSDH Zdounky                          CAS 24/3500/200-M2R 1+3
JSDH Troubky - Zdislavice          jednotka se nedostavila
JSDH Počenice -Tetětice           DA8 - L1Z 1+2
JSDH Zborovice                         CAS 24/3500/200-M2R 1+3
JSDH Nětčice                           ZD NA-L3 T 805 1+2
JSDH Hoštice                           NA - L1 A30N 1+2 - jednotka se dostavila až po ukončení cvičení


během cvičení se prověřovala možnost dálkové dopravy vody z nedalekého rybníka

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail