hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

29.9.2008

 aktuality


Speciální cvičení hasičů na záchranu osob při závalu v Polici
profesionální i dobrovolní hasiči v pískovně

Dne 29.9.2008 v 16:00 hod. bylo vyhlášeno taktické cvičení na záchranu zavalené osoby v pískovně u obce Police.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Valašského Meziříčí se dvěma vozy a jednotky sboru dobrovolných hasičů z Police a Kelče. Účelem cvičení bylo nacvičit vzájemnou spolupráci jednotek při vyproštění zraněné a zasypané osoby z výkopu.

Cílem cvičení bylo ověření dojezdových časů a získání praktických zkušeností s postupem záchranných a vyprošťovacích činností. Důležité bylo i získání praktických zkušeností s tvořením pažení výkopu a ověření praktických způsobů jištění zasahujících hasičů.

Cvičení ověřovalo také připravenost pracovníka Psychosociálního intervenčního týmu Zlínského kraje (PIT) na pomoc psychicky otřeseným osobám v závalu. Zjišťovala se schopnost velitele zásahu řídit záchranné práce i jejich koordinaci. Prověřovala se také technická vybavenost vozidel na daný typ události, případně jejich vhodné doplnění.

V odpoledních hodinách došlo při výkopových pracích vlivem otřesu od projíždějících aut k zasypání pracovníka ve výkopu, a to v hloubce 2,5 metru. Dělník byl zasypán do výše hrudníku, bylo zde podezření na poranění páteře i nohou, dělník byl v bezvědomí. Na místě nehody hrozilo další sesunutí zeminy do výkopu.

Po příjezdu hasičů byly zkoušeny různé možnosti přepažení a zpevnění bočních stran závalu pomocí desek a trámů. Úkolem hasičů bylo zabezpečit jištění výkopu proti dalšímu zhroucení a sesypání písku. Při vyprošťování se hasiči snažili udržet základní životní funkce zasypaného pracovníka, snažili se o jeho rychlé vyproštění, vytažení z výkopu a předání k lékařskému ošetření. Dalším úkolem jednotek bylo vytvořit jištění pro zasahující hasiče ve výkopu.

Cvičení se účastnilo přes dvacet hasičů, kteří se postupně vystřídali při záchranných operacích. Získané poznatky budou sloužit pro další výcvik a školení záchranářů. Pro většinu hasičů to bylo poprvé, kdy si mohli vyzkoušet podobný zásah záchrany ze závalu v písku.


 

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail