hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

30.9.2008

 aktuality


Den s IZS na náměstí v Holešově se těšil velkému zájmu
tradiční akce záchranářů pro veřejnost

Dne 30.9.2008 v 09:00 hod. byl zahájen tradiční program Dne s IZS, který tentokrát hostilo město Holešov.

Město Holešov ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, Okresním ředitelstvím Policie ČR Kroměříž a Zlín, Městskou policií Holešov a Sborem dobrovolných hasičů Holešov organizovali DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM.

V programu byly k vidění ukázky činnosti integrovaného záchranného systému Zlínského kraje při záchraně řidiče z motorového vozidla, jeho vytažení z vraku za pomoci speciálních nástrojů a následné ošetření. K vidění byla i jízdní policie a ukázky výcviku policejních psů. Děti si mohly prohlédnout zásahové vozy všech záchranářů a další zajímavosti.

U dětí nejvíce bodovala společná ukázka záchrany z havarovaného vozidla a mimořádnému zájmu se těšila ukázka policejních psovodů z Výcvikového střediska Policie ČR Dobrotice. Perfektně připravení psovodi a jejich svěřenci zaujali svou dynamickou ukázkou, která vzbuzovala obdiv i respekt z náročného výcviku nepostradatelných policejních pomocníků. Zaslouženě tak záchranáři a policisté sklidili vřelý potlesk diváků.

Součástí byla také prezentace civilní ochrany, informace občanům pro případy mimořádných situací, zajímavé výstavky prevence před požáry a prezentační materiály záchranářů. Policisté předvedli součásti své výstroje i výzbroje. Vraky na ukázky zásahů zapůjčila firma Ekologická likvidace aut z Dobrotic.

Za pěkného podzimního počasí navštívila dopolední akci asi tisícovka dětí a obyvatel města Holešov.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail