hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

2.10.2008

 aktualitypři první situaci byli policisté mimořádně přesvědčiví a úspěšní

IZS cvičil záchranu sebevraha v Uherském Hradišti
ojedinělé cvičení prověřilo hasiče, policisty i zdravotníky

Dne 2.10.2008 v 18:00 hod. bylo vyhlášeno taktické cvičení na záchranu osoby hrozící sebevraždou v Uherském Hradišti.

Účelem cvičení bylo prověřit činnost složek integrovaného záchranného systému (IZS) při záchraně osoby demonstrující úmysl sebevraždy a vyhodnotit postup velitele zásahu při organizaci záchranné akce. Cílem tak bylo prohloubit znalosti záchranářů v této mimořádné situaci s přímým ohrožením lidského života.

Námětem cvičení byly tři simulované scénáře, kterým předcházelo oznámení náhodného občana na tísňovou linku 112 a výjezd složek IZS z Uherského Hradiště. Cvičení se uskutečnilo na lávce pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem. K zajištění veřejného pořádku byla k lávce vyslána i hlídka strážníků Městské policie Uherské Hradiště. Autentičnost situace zvyšovaly i četné hloučky náhodných chodců.

1. Demonstrování úmyslu sebevraždy skokem z mostu do řeky Moravy osobou, která je v depresi po zjištění manželské nevěry. Rodinný typ - předpokládá se odrazení osoby od úmyslu hlídkou příslušníků Policie ČR.

Zdrcená žena, kterou představovala psycholožka HZS Zlínského kraje, přelezla přes zábradlí lávky v úmyslu skočit do vody. Jako první na místo přijela hlídka Policie ČR. Po velmi zdařilém a přesvědčivém výkonu se hlídce podařilo ženu uklidnit, odradit od skoku a nakonec i zachytit. Hodnocení postupu policistů bylo odborníky hodnoceno nejvyšší známkou.

2. Demonstrování úmyslu sebevraždy skokem z mostu do řeky Moravy osobou, která je po ztrátě zaměstnání. Agresivní alkoholik, bez rodiny - po neúspěšném vyjednávání skočí muž do řeky a následuje jeho záchrana z vody.

Opilý muž na zábradlí lávky komunikuje s hasiči, kteří se mu snaží úmysl skoku rozmluvit. Situaci zhoršuje stále se zvyšující opilost a agresivita. Po chybném rozhodnutí o přivolání jeho zaměstnavatele, který ho ten den propustil, následuje hádka a demonstrativní skok do Moravy. Potopeného nešťastníka zachraňuje tým hasičů na člunu za podpory potápěčů.

3. Demonstrování úmyslu sebevraždy skokem z mostu do řeky Moravy osobou s nevyléčitelnou chorobou. Strach z umírání - předpokládá se odrazení osoby od úmyslu buď zdravotníky nebo policejním vyjednávačem.

Jako první na místo přijela zdravotnická záchranná služba, jejíž lékařka navázala kontakt s mužem v zoufalé životní situaci. Scéna se zdramatizovala v momentě, kdy figurant vytáhl střelou zbraň. Vyděšená lékařka i záchranáři utekli do bezpečí a nastoupili policisté, kteří s mužem vyjednávali v zákrytu služebního vozu. Následně přijel policejní vyjednávač a snažil se muže od použití zbraně nebo skoku odradit. To se mu nakonec po náročném a zdlouhavém vyjednávání podařilo.


Po každé modelové situaci si všichni záchranáři a figuranti sdělovali své prožitky a vzájemné postřehy. Policejní vyjednávači a psycholožka poskytovali odborné rady a doporučení pro praxi. Všechny scény byly dokumentovány a budou sloužit pro další odborná školení a výcvik.

Podle odborníků patří zásahy u sebevrahů k nejnáročnějších. Při vyhodnocení si policisté i záchranáři zasloužili uznání za přesvědčivé výkony, lidský přístup a profesionalitu.


Cvičení složek IZS bylo uskutečněno za významné podpory Zlínského kraje


druhý scénář prověřoval schopnosti zasahujících hasičů


lávka přes řeku Moravu v Uherském Hradišti

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail