hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

6.10.2008

 aktuality


Rozloučení s dlouholetým kolegou hasičem ve Zlíně

poděkování za téměř čtyřicet let ve službách hasičů

Dne 6.10.2008 se hasiči rozloučili se svým dlouholetým kolegou Františkem Schovajsou.

Ředitelka HZS Zlínského kraje se dnes osobně rozloučila s dlouholetým kolegou a hasičem Františkem Schovajsou, který po zdravotních problémech odchází z řad bezpečnostních sborů.

Dvaašedesátiletý František Schovajsa ukončil svou bohatou kariéru ve zlínském hasičském sboru po devětatřiceti letech a sto dnech služby. Touto délkou se zařadil mezi pár vůbec nejdéle sloužících hasičů u sboru našeho regionu.

K Požárnímu útvaru při ONV Gottwaldov nastoupil v roce 1969 jako řadový hasič. Postupně se vypracoval přes staršího požárníka, velitele družstva, velitele směny, až na zástupce velitele útvaru. Od roku 1995 do roku 2001 pracoval jako vedoucí operačního a informačního střediska HZS okresu Zlín. Další roky odsloužil jako vedoucí oddělení IZS a služeb, jeden rok pracoval jako zástupce ředitele Územního odboru Zlín. Po vzniku HZS Zlínského kraje zaujal post vedoucího pracoviště IZS a řízení jednotek požární ochrany.

Po letošním jarním ozdravném pobytu utrpěl František Schovajsa zdravotní příhodu, která znamenala značné komplikace pro jeho další práci. Rozhodnutím zdravotní komise byla změněna jeho kvalifikace a ztratil tak zdravotní způsobilost k výkonu služby v bezpečnostních sborech. Po téměř čtyřiceti letech tak musel nedobrovolně opustit řady hasičů.

Jeho kolegové se o něm vyjadřují v samých superlativech. Označují ho za nesmírně obětavého, přátelského a ochotného člověka. Celý svůj život zasvětil hasičům a vždy se zajímal o své podřízené. Nikdy nezapomněl na jejich narozeniny, byl výborným společníkem a kamarádem. V práci dokázal vždy poradit s problémem, nikoho neodmítl.

Při práci s jednotkami požární ochrany ve Zlínském kraji prakticky denně komunikoval s dobrovolnými hasiči. Pomáhal jim s jejich rozvojem, pomáhal s dotacemi, s technikou, ale hlavně zajišťoval jejich školení, výcvik a odborné zdokonalování.

Celý HZS Zlínského kraje se připojuje k poděkování za jeho práci. Svou službou přispěl nejen k rozvoji profesionálního sboru, ale také všech jednotek sborů dobrovolných hasičů v kraji.

Františku, děkujeme.... tvoji hasiči.


ředitelka Jarmila Čičmancová děkuje a loučí se s veselým a přátelským Františkem Schovajsou
 

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail