hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

7.10.2008

 aktuality


Pomoc hasičů po znečištění přítoku Dřevnice ve Zlíně
hasiči zachytávali plavající masný odpad uniklý z jímky

Dne 7.10.2008 ve 18:14 hod. byli hasiči požádáni o pomoc po úniku neznámé látky do vody ve Zlíně.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína s jedním zásahovým vozem a speciálním protichemickým autem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že do říčky Januštice unikla neznámá a silně zapáchající látka. Po hladině navíc plavaly drobné kusy odřezků masa a zbytků masných produktů. Celá plocha vodní hladiny byla pokryta mastným filmem a kolem toku byl cítit silný zápach.

Hasiči proto okamžitě položili dvě norné stěny před soutokem do řeky Dřevnice. Společně tak zabránili dalšímu šíření masných produktů po hladině a další hrozící ekologické havárii. Zachytávané kousky byly hasiči sbírány a ukládány do záchytných nádob. Po třech hodinách zásahu hasiči vyzvedli z vody na 250 kg masných kusů a emulze.

Hlídka strážníků procházela proti proudu říčky v doprovodu zástupkyně odboru životního prostředí. Asi po dvou kilometrech nalezli kanalizační výpusť, odkud zapáchající látka pronikla do vody. Kanalizační vývod patří nedalekému nákupnímu středisku.

Další šetření ukázalo, že prodejna si najala externí firmu na očištění a vybrání záchytné jímky oddělení na zpracování masa. Při práci došlo k úniku zachycených masných zbytků a k jejich vypuštění do kanalizace. Látka se dostala až do Januštice, kterou znečistila. Případ je nadále v šetření odborníků odboru životního prostředí a proti původci havárie bude zahájeno správní řízení.

Strážníci přivezli soupravu na odběr vzorků, který byl proveden přímo u kanalizační výpusti i za přítomnosti zástupce nákupního střediska. Po zajištění vzorků a dokumentaci události byli hasiči požádáni o sběr zbytků látky u kanalizace.

Hasiči v minulosti zasahovali u podobného typu události a v této lokalitě hned několikrát. Nikdy se však nepodařilo zjistit původce havárie, až do dnešního dne. Říčka Januštice byla v posledních letech několikrát vytrávena a došlo i k větším úhynům ryb.

Po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému byla zcela uzavřena doprava v jedné z nábřežních ulic. Doprava byla preventivně regulována hlídkou policie.


po dobu zásahu museli hasiči uzavřít průjezd jednou nábřežní ulicí

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail