hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

11.10.2008

 aktuality


Poslední balíčky dobrovolným hasičům byly předány ve Zlíně
ministr vnitra Ivan Langer osobně předával dary

Dne 11.10. 2008 se na stanici hasičů ve Zlíně konalo slavnostní předání darů dobrovolným hasičům Zlínského kraje.

Zlín byl poslední zastávkou ministra vnitra Ivana Langera, který předával balíčky jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí z kategorií JPO V. Posledního slavnostního předání se zúčastnil za doprovodu hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, ředitelky HZS Zlínského kraje Jarmily Čičmancové a starosty Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Zlínského kraje Josefa Krajči.

Deseti vybraným obcím a jejich jednotkám ministr poděkoval za práci dobrovolníků ve sboru a popřál jim, aby nové oděvy a obuv používali pro svoji ochranu. Kromě balíčků ochranných pomůcek byl jednotce SDH Jarošov předán vůz VW Transporter, a to v rámci bezúplatného převodu majetku z Policie ČR.

Hejtman Zlínského kraje při této příležitosti poděkoval sportovním družstvům žen i mužů z SDH Vlčnov, kterým se podařilo nominovat na XIV. mezinárodní hasičskou olympiádu v Ostravě 2009. Týmům poblahopřál k fantastickému úspěchu a skvělým kvalifikačním výkonům. Vedoucím sportovních družstev hejtman předal pamětní listy.

Slavnostní setkání a předání darů se neslo v uvolněné a přátelské atmosféře, ve které nechyběl prostor pro širokou diskusi.


ministr vnitra Ivan Langer při návštěvě Zlína

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail