hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

13.10.2008

 aktuality


Psychosociální intervenční tým se ve Zlíně rozrůstá
ADRA Zlín startuje výcvik a přípravu "naslouchačů"

Zlínská pobočka humanitární organizace ADRA o víkendu ve Zlíně odstartovala výcvik a přípravu lokálních psychosociálních týmů. Výcvik psychosociální pomoci ADRA zahajuje na základě zájmu některých účastníků konference „Víme o sobě“, která se konala v květnu v Luhačovicích na Zlínsku. Samotný výcvik dobrovolníků počítá se třemi základními setkáními.

„Jejich cílem je osvojit si základní reakce na mimořádné události, vedení rozhovoru, spolupráce, pochopení a poskytování psychosociální pomoci. Je konán ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a v návaznosti na spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem ČR (PIT),“ uvedl předseda správní rady organizace ADRA Vítězslav Vurst, který je zároveň jedním z přednášejících.

V roce 2007 ADRA připravila a odzkoušela novou formu základního výcviku místních dobrovolnických týmů. Na základě pozitivních ohlasů se organizace rozhodla tento typ výcviku realizovat v roce 2008 i na dalších místech. Výcviku ve Zlíně se zúčastní více než desítka lidí. První modul se uskutečnil v pátek a v sobotu ve školicím centru ADRA na Burešově.

„Filozofií celého naslouchacího psychosociálního intervenčního týmu je, aby lidi byli vnímaví vůči okolí a uměli poskytnout první občanskou pomoc,“ uvedla psycholožka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Soňa Pančochová. Ona sama je také jednou z přednášejících. Navíc v loňském roce byla při výcviku první skupiny dobrovolníků, kteří aktivně v poskytování pomoci ve Zlínském kraji pokračují.

Výcvik má tři moduly. V rámci prvního bloku s názvem "Já a mimořádná událost" probírají účastníci jednotlivé fáze vyrovnávání se s tragickou událostí, učí se vést pomáhající rozhovor a poskytovat „první občanskou pomoc“ v oblasti fyzické, duševní, sociální a duchovní. Druhý blok nazvaný "Společnost, společenství a mimořádná událost" pomáhá lidem rozumět kontextu, ve kterém se pomáhá, a nacházet možnosti a způsoby vhodné intervence. Třetí blok je nazván "Tým a mimořádná událost". Seznamuje účastníky s možnostmi a přednostmi týmové spolupráce. Tato část je vedena zvláště praktickým způsobem. Lidé objevují své silné a slabé stránky, definují si týmové role a nacházejí své místo v týmu.

V drtivé většině intervenční krizové týmy tvoří vyškolení dobrovolní pracovníci. Tato skutečnost je velkou předností pro finanční nenáročnost celého systému, zároveň však klade zvýšené nároky na koordinaci a udržování připravenosti jednotlivých členů i týmů. V současné době existují týmy v Jihomoravském kraji, Praze a středních Čechách, Karlovarském kraji, Zlínském kraji, Plzeňském kraji, Jihočeském kraji. Jednotlivci s výcvikem v psychosociální krizové pomoci se však nachází i v dalších krajích.

„Jednotlivé týmy mají své specifické potřeby. Proto je nutné je soustavně podporovat. Ať už zajištěním technického zázemí, pravidelnými setkáními nebo jejich začleněním do místní sítě krizové pomoci,“ dodala Soňa Pančochová. Pomoc dobrovolníků má několik stupňů: vyhledání, naslouchání, vyhodnocení, poskytnutí přímé psychosociální pomoci. Přesáhne-li mimořádná událost svou velikostí a rozsahem možnosti jedinců, pracuje se v týmu. V případě mimořádné události přesahující možnosti místního týmu, dochází k zapojení dalších členů PIT z jiných oblastí.


školení PIT týmu zajišťují odborníci z HZS ČR i ze společnosti ADRA

www.adra.cz  www.naszlin.cz

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail