hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

26.10.2008

 aktuality


Požár části hotelového pokoje v centru Zlína
hasiči zachránili ženu nadýchanou kouřem

Dne 26.10.2008 v 17:57 hod. byli hasiči informováni o požáru hotelového pokoje v centru Zlína.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se dvěma cisternami, kterou posílila jednotka hasičů z povolání města Zlína s dalším zásahovým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlejšímu požáru v jednom z hotelových pokojů v centru Zlína.

Před příjezdem hasičů se snažili nájemníci pokoje uhasit požár pomocí tří práškových hasicích přístrojů. Svým odhodláním výrazně přispěli k zabránění většího rozšíření požáru a k ochraně dalších pokojů v hotelu.

Hasiči byli na místě požáru za pět minut od výjezdu a okamžitě pronikli v dýchacích přístrojích do zcela zakouřeného druhého nadzemního podlaží. Přes restauraci se dostali do chodby s hotelovými pokoji. Na konci hořel jeden z pokojů, který se podařilo zásahem rychle lokalizovat a plameny uhasit. Podařilo se tak zabránit i případnému dalšímu rozšíření plamenů do okolí, do sousedních pokojů a stropních podhledů. Celý prostor hotelu musel být postupně odvětrán přetlakovou ventilací.

Průzkumem hotelu byla na druhé straně chodby nalezena žena, která se nadýchala nebezpečných zplodin hoření. Hasiči ji vyvedli po nouzovém schodišti mimo hotel a do bezpečí. Do příjezdu zdravotnické záchranné služby jí také poskytli kyslíkovou masku a deku. Spolu se zraněnou ženou byla z hotelu vyvedena i nezletilá dívka, která nebyla při požáru zraněna. Nikdo z dalších hostů a návštěvníků hotelu nebyl hasiči evakuován nebo zachraňován.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Požár vznikl v předsíni hotelového pokoje, který byl v dlouhodobém pronájmu několika osob. Požár vznikl na osobních věcech nájemníků a postupně se rozšířil po části pokoje a přes dveře i do hotelové chodby. Příčina vzniku požáru a otázka možného zavinění konkrétních osob je nadále v šetření.

Požárem způsobená škoda byla vyčíslena na 200.000 Kč. Prvotním zásahem nájemníků a další prací hasičů se podařilo uchránit okolní majetek nejméně za 500 tis. Kč.přes boční evakuační schodiště hotelu se hasičům podařilo zachránit zraněnou ženu

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail