hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

30.10.2008

 aktualityZlín - odstranění stromu z budovy v nemocnici

Větrné počasí očekávaně zasáhlo také Zlínský kraj
hasiči pomáhali s odstraňování překážek

Podle předpovědí zasáhlo dne 30.10.2008 větrné počasí také území Zlínského kraje.

Profesionální i dobrovolní hasiči byli připraveni k výjezdům a technickým zásahům, které pravidelně doprovází podobné rozmary počasí. Hasiči nejčastěji vyjížděli na odstraňování spadlých stromů a větví ze silnic, ale také k případům uvolněných plechů a dalších překážek.

Při registrovaných výjezdech a zásazích nebyl zatím nikdo zraněn a způsobené materiální škody jsou malé. Přehled výjezdů je průběžně aktualizován.

přehled výjezdů 30.10.2008

18:10 KM Holešov  uvolněný plech na střeše domu
17:29 KM Holešov  utržený krycí plech štítové zdi rodinného domu
16:12 UH Mařatice  odstranění nakloněného stromu nad auty a el. vedením
14:37 UH Mařatice  poškozená část plechového krytí střechy domu
14:26 UH Buchlovice  odstranění spadlého stromu ze silnice I/50
13:51 VS Lužná  odstranění spadlého stromu ze silnice na Pulčín
13:46 KM Holešov  odstranění spadlého stromu z drátů elektrického vedení
13:38 KM Hulín  odstranění spadlého stromu na vozovce k Holešovu
13:08 ZL Horní Lhota  odstranění spadlé větve na vozovce k Zádveřicím
12:28 ZL Vizovice  odstranění spadlého stromu na silnici k Loučce
11:47 ZL Malenovice  uvolněný semafor nad silnicí hrozí pádem u obchodního centra
11:19 KM Holešov  odstranění spadlého stromu na dodávku
11:13 VS Bynina  odstranění poškozeného plechu na střeše domu
09:50 ZL Zlín  odstranění spadlého stromu z budovy nemocnice
06:46 UH Bojkovice  odstranění spadlého stromu ze silnice na Komňu
06:10 ZL Otrokovice  odstranění uvolněného plechu na plakátovací ploše
06:09 KM Holešov  odstranění spadlé větve ze silnice u koupaliště
05:53 KM Holešov  volně poletující plech poškodil zaparkované osobní auto
05:36 KM Chvalčov  odstranění spadlého stromu z nepřehledného místa silnice na Troják
05:05 ZL Ludkovice  odstranění vzrostlého smrku ze silnice
04:14 UH Hluk  odstranění spadlého stromu ze silnice na Vlčnov


pomoc při opravě uvolněných plechů na střeše domu v Bynině


hasiči odstraňovali především spadlé stromy ze silnic a z budov
 

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail