hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

1.12.2008

 aktuality


Požár kotelny skleníků na zámku ve Střílkách
nedbalost znovu příčinou požáru při topení

Dne 1.12.2008 v 10:07 hod. byli hasiči informováni o požáru v kotelně zámku ve Střílkách.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Morkovic-Slížan s jedním zásahovým vozidlem, kterou posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů z Koryčan a Střílek. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru v kotelně skleníků.

Už při příjezdu hasičů byl vidět kouř vycházející z kotelny. Hasiči v dýchacích přístrojích pronikli k místu požáru a zahájili hasební útok. Požár zasáhl část kotelny a uskladněného dřeva. Snahou hasičů bylo zabránit dalšímu rozšíření požáru mimo kotelnu a uchránit tak další hodnoty majetku zámku.

Na likvidaci požáru byly rozvinuty celkem čtyři proudy vody, a to včetně vysokotlakého vodního vedení. Požár byl v kotelně hasiči rychle lokalizován, ale celková likvidace zabrala hasičům asi dvě hodiny. Po uhašení plamenů musela být kotelna postupně odvětrána přetlakovou ventilací.

Při zásahu kontrolovali hasiči také okolí pomocí laserového termosnímače. Při hašení byla kotelna zámku zaplavena vodou z cisteren, kterou museli hasiči postupně odčerpat kvůli absenci kanalizace. Následovalo vyhrabávání ohořelého skladovaného dřeva a postupné dohašování žhnoucích částí topiva mimo objekt.

Vzhledem k historické stavbě zámku a rozsáhlému tepelnému rozvodu v komplexu budov zkontrolovali hasiči i vzdálenější části staveb, včetně místního centra jógy.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Kroměříže bylo místo požáru ohledáno. Vyšetřování ukázalo, že došlo k požáru zámecké kotelny, která je využívána k vytápění skleníků. Při topení vypadlo několik žhavých částí do okolí kotle na tuhá paliva, kde bylo nedbale uskladněno další palivo a větší množství odpadu.

Požár se postupně rozšířil po kotelně, zasáhl část uskladněného dřeva a poškodil instalované rozvody. Požárem způsobená škoda byla vyčíslena na 20.000 Kč. Zásahem hasičů se podařilo uchránit další majetek nejméně za 100 tis. Kč.

Příčinou vzniku požáru byla znovu nedbalost při topení a nedodržení základních zásad prevence. Přestupek byl na místě vyřešen v blokovém řízení.


nepořádek v kotelně a nedbalost při topení znovu příčinou požáru

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail