hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

1.12.2008

 aktuality


Těžké popálení invalidního muže ve Zborovicích
zatápění pomocí benzinu se škaredě vymstilo

Dne 1.12.2008 po 18:00 hod. byli hasiči požádáni o prošetření požáru na invalidním muži ve Zborovicích.

Na požár, který se obešel bez výjezdu jednotky hasičů, vyjel pouze vyšetřovatel z Kroměříže. Ten si místo požáru důkladně prohlédl a zjistil jeho příčinu.

Podle dostupných informací se devětačtyřicetiletý invalidní muž pokoušel zatopit v kamnech na tuhá paliva. Při zatápění použil vysoce hořlavou látku. Při nalévání benzinu do kamen si však nešťastně polil oblečení.

Potřísněné šaty si chtěl pravděpodobně očistit, ale při kouření došlo ke vznícení výparů a k následnému požáru. Hořící invalida byl uhašen spolubydlícím, který použil kbelíky s vodou. Muž utrpěl velmi těžké popáleniny a na místo vyjela zdravotnická záchranná služba.

Zdravotníci muže prvotně ošetřili a urgentně ho převezli do nemocnice. Invalida utrpěl popáleniny na celém těle, a to v závažnosti II. a III. stupně. Po nutném zajištění životních funkcí byl přepraven na specializované pracoviště popáleninového centra do Brna.

Příčinou vzniku požáru byla jednoznačně nedbalost muže, který se pokoušel zatápět pomocí vysoce hořlavé látky. Toto mimořádně neuvážené jednání se mu vymstilo a těžce ho zranilo. Jde o další případ letošní topné sezony, který jen potvrzuje slova hasičů o nebezpečnosti podceňování správných zásad při topení.


zatápění pomocí benzinu se invalidnímu muži opravdu nevyplatilo

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail