hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

4.12.2008

 aktuality


Profesionální hasiči ve Zlíně dostali novou termokameru
kamera byla pořízena z dotací Zlínského kraje

Dne 4.12.2008 byla profesionálním hasičům ve Zlíně předána do užívání nová termokamera.

Zlínský kraj přidělil v letošním roce řadu finančních dotací, které sloužily jednak pro zabezpečení speciálních cvičení profesionálních hasičů v regionu, ale část prostředků putovala také na technické vybavení.

Jednou z pořízených novinek je barevná termokamera Dräger UCF 1600 / 3200, která patří mezi špičkové výrobky. Specialitou tohoto zařízení je pořizování termosnímků i krátkých termovideí. Cena kamery přesáhla částku 490.000,- Kč.

Tento speciální výrobek rozšiřuje současný počet termokamer ve Zlínském kraji do stavu, kdy na každém okrese je nejméně jedna z nich. Je tak plošně pokryto celé území Zlínského kraje.

Termokamery jsou často využívány u požárů, při kterých je nutné kontrolovat teploty jednotlivých zasažených částí objektu nebo ke zjišťování skrytých ohnisek požárů. Své uplatnění však nachází termokamery i při vyhledávání a záchraně osob nebo zvířat, stejně jako jsou pro záchranáře nenahraditelnými pomocníky v prostředí s nulovou viditelností.

V současné době se s termokamerou hasiči seznamují a brzy bude součástí běžné výbavy našich výjezdů i zásahů. Technické parametry termokamery - zde.

Speciální termokamera byla pořízena z finančních prostředků Zlínského kraje

Z této finanční dotace byla pořízena kamera i další nezbytné příslušenství
 


termokamera byla pořízena z prostředků Zlínského kraje

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail