hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

4.12.2008

 aktuality


Velitelské dny na stanicích hasičů okresu Uherské Hradiště
dobrovolní hasiči mají o odborná školení zájem

V měsíci listopadu se na stanicích HZS v Uherském Hradišti a Uherském Brodě uskutečnily „velitelské dny“ pro velitele jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.

Náplní velitelského dne bylo informování velitelů o řešení současné problematiky a úkolech požární ochrany. Souběžně probíhalo vzájemné sdělování zkušeností mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči.

Přednášky pro velitele byly zaměřeny na prezentaci spojové a informační služby, strojní služby, chemické a technické služby.
Oblast spojení zahrnula důležitá ustanovení telekomunikačního zákona, zásady radioprovozu v analogové síti, používání jednotlivých kanálů a praktické použití radiostanic.

Strojní služba se zaměřila na požadavky pro odbornou způsobilost strojníků, vyhlášku o technických podmínkách požární techniky a vedení evidence. Chemická a technická služba informovala velitele o kurzech nositelů dýchací techniky a zdravotních prohlídkách členů jednotek. Největší důraz byl kladen na bezpečnostní rizika při používání dýchací techniky.

Podrobně byli velitelé seznámeni s programem statistického sledování událostí a s požadavky na zpracování zpráv o zásahu.
Získané zkušenosti velitelé použijí při výcviku hasičů ve svých jednotkách a i při zásahové činnosti.

Pro aktualizaci databází požární techniky, ohlašoven požárů v obcích a seznamů členů jednotek odevzdali jednotliví velitelé požadované údaje.


mjr. Ing. Libor Bednařík
velitel stanice Uherské Hradiště
 


o velitelské dny byl na Uherskohradišťsku zájem

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail