hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

 aktuality


Nebezpečí požárů při používání zábavní pyrotechniky
zábavní pyrotechnika nemusí nutně přinést jen zábavu

Každoroční oslavy na konci roku přináší zvýšené riziko vzniku požárů při neodborné a neopatrné manipulaci se zábavní pyrotechnikou.

Hasiči varují před nebezpečím požárů a výbuchů, které zaznamenáváme nejen s příchodem nového roku, ale prakticky i několik týdnů předem. Z pohledu bezpečnosti je nejzávažnějším problémem snadná dostupnost zábavní pyrotechniky dětem a u dospělých pak spojení konzumace alkoholu s používáním ohňostrojů.

Děti neodborně manipulují s pyrotechnikou a při jejím používání nemají přirozené zábrany. To může zapříčinit nejen zranění dětí, ale i požáry a poškození majetku. Děti používají pyrotechniku ke hrám a provokacím. Výjimkou nejsou ani takové případy, jako házení zápalných náloží za oblečení nebo používání vystřelovacích světlic jako "zbraň" při hře.

U dospělých se setkáváme s nevhodným používáním pyrotechniky ve stavu opilosti, což vede k požárům od zbloudilých raket nebo ke zraněním při odražení letící a hořící pyrotechniky. Hořící nálože mají dostatečnou teplotu k zapálení dalších hořlavých materiálů např. po vlétnutí oknem do bytu, na půdu nebo střechu domu. Známé jsou i případy poškození zaparkovaných aut.

Experimentování se zábavní pyrotechnikou, vyráběnou doma, nelze ani komentovat slušnými výrazy, stejně jako odpalování pyrotechniky z jiných částí těla než ruky.

Problémy se zábavní pyrotechnikou nejsou jen v oblasti jejího používání, ale začínají už při samotném nákupu. Každoročně jsou k vidění lidé, nakupující toto zboží až v nepochopitelném množství, o čemž svědčí jejich přeplněné nákupní vozíky a účty za několik tisíc korun. Ve snaze ušetřit, se lidé ubírají k nakupování levného stánkového zboží, které často nemá návod na použití ani není schváleno k prodeji v ČR. Ve stánkovém prodeji hrozí také větší míra poškození zboží nebo jeho navlhnutí při nevhodném způsobu skladování a prodeje.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje organizoval v minulých dnech řadu kontrol, které prováděli naši kontroloři samostatně nebo ve spolupráci s ČOI. Hasiči se zaměřili především na největší prodejce v sítích supermarketů, kde bylo zjištěno několik závad především v oblasti množství vystaveného a prodávaného zboží. To bylo vyskládáno na prodejních místech v objemech, které nejsou povoleny a zjištěné závady byly odstraněny během kontroly.

Ve Zlínském kraji jsme v minulých letech řešili několik případů požárů od zábavní pyrotechniky. Za všechny vzpomenu požár stánku s pyrotechnikou na náměstí ve Zlíně, požár haly se stavebním materiálem v Uh. Brodě - foto a zpráva zde nebo popálení při vhození pyrotechniky za oblečení dětí i dospělých. Za zmínku stojí i požár osobního auta ve Zlíně, který byl založen dělobuchem nebo světlicí - zde.požár osobního auta ve Zlíně od světlice nebo dělobuchu

hasiči s obchodní inspekcí kontrolují prodej a skladování zábavní pyrotechniky

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail