hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

10.12.2008

 aktuality


Hasiči cvičili s pohybově postiženými ve Zlíně
další část série speciálních cvičení hasičů

Dne 10.12. 2008 se na požární stanici Zlín HZS Zlínského kraje uskutečnil pracovní seminář a výcvik s pohybově postiženými.

Stanici hasičů ve Zlíně navštívilo celkem jedenáct osob s různým druhem pohybového postižení. Byli zde zástupci několika organizací sdružujících postižené a jejich doprovody.

Program pro vozíčkáře byl rozdělen na dvě části, přičemž první teoretická část se týkala aspektů provázejících záchranu, záchrany osob při požárech, ve výškách a nad volnou hloubkou. V programu nechyběla témata týkají se způsobu komunikace s postiženými. Během přednášek z řad odborníků HZS Zlínského kraje se pozvaní zapojovali do diskuse, přičemž neskrývali obdiv nad činností hasičů.

V druhé části odpoledního programu příslušníci seznámili vozíčkáře s prostředky pro záchranu lidských životů. Program poté pokračoval prohlídkou stanice hasičů a seznámením se záchranářskou technikou. Hendikepovaní se podělili o své zážitky a předali záchranářům doporučení a rady o svých potřebách. Důležitá je pro ně hlavně správná komunikace.

Několik odvážných souhlasilo s účastí při praktické ukázce a nácviku záchrany pomocí vybudovaného lanového přemostění v evakuačním postroji. Vyzkoušeli si společně s hasiči záchranu z vyšších pater budovy po schodišti a transport osob s jednotlivými tipy vozíků.

Závěrem se dá celá akce zhodnotit jako velmi přínosná nejen pro záchranáře, ale také zúčastněné.


hasiči si s hendikepovanými vyměňovali zkušenosti a informace k úspěšné záchraně

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail