hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

24.12.2008

 aktuality


Hasiči předali dárky ve speciálním domově dětí ve Zlíně
děti ze speciální školy navštívili hasiči s dárky

Na Štědrý den profesionální hasiči ze stanice Zlín předali dárky dětem z Dětského domova, základní školy speciální a praktické školy Zlín.

Čtyři profesionální záchranáři, které doprovodil i velitel zlínské stanice, navštívili společně ve sváteční den dvanáct dětí ve speciální internátní škole. Škola se věnuje dětem s různými druhy postižení a hendikepy.

Dárky přivezli hasiči v zásahovém voze, který si děti i později prohlédly. Předtím však obdržely celou řadu dárků a drobných upomínkových předmětů. Největší radost měly děti z velké autodráhy, ale těšily se i z drobností našeho sboru.

Po předání a rozbalení dárků u ozdobeného stromečku si děti hasiče odvedly do svých pokojů, kde jim ukázaly svůj dětský svět. Hasiči se bezprostředností dětí nechali prakticky okamžitě strhnout a za chvíli si už s nimi hráli a bavili je. Odměnou jim byla vřelost, upřímnost, otevřenost a nefalšovaná radost dětí.

Na závěr měly děti možnost prohlédnout si zásahové vozidlo hasičů. Záchranáři jim předvedli veškeré vybavení, pomůcky a výstroj. Nadšení nebralo konce při možnosti usednout za volant, vyzkoušet si vysílačku nebo si zahoukat sirénou.

Hasiči se dětem z různých domovů věnují dlouhodobě během roku, kdy se setkávají na akcích pro veřejnost, při návštěvě stanice hasičů nebo při sportovních i zábavných programech.



děti měly z návštěvy hasičů velkou radost, stejně jako i z přinesených dárků

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail