Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 

s požárem stále bojují desítky jednotek hasičů ze tří krajů

Mimořádně rozsáhlý požár firmy na zpracování plastů v Chropyni

Dne 8.4.2011 v 01:03 hod. byli hasiči informováni o rozsáhlém požáru střechy průmyslového objektu v Chropyni.

 

Na místo postupně vyjelo téměř čtyřicet jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, jak našeho sboru, tak sborů obcí i podniků ze Zlínského kraje, Olomouckého kraje a Jihomoravského kraje. Na místo požáru vyjel také výjezd Generálního ředitelství HZS ČR Praha, specialisté hasičských laboratoří z Frenštátu pod Radhoštěm, zástupci učiliště hasičů z Brna, psychologové hasičů i PIT tým,  a celá řada dalších odborníků z různých oblastí – hygiena, životní prostředí, vodárny, energetika. Na místě byl zřízen krizový štáb města, ve kterém zasedala řada zástupců okolních obcí i Zlínské kraje. Omezený dopravní provoz musela na místě řešit policie.

 

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k mimořádně rozsáhlému požáru podniku na zpracování plastů. Požár vznikl v hlavní čtyřpodlažní budově a následně se silným větrem rozšířil do okolních a napojených budov. Celkově požárem zasažená délka obvodových stěn dosáhla úctyhodných více než 250 metrů.

 

Byl vyhlášen nejvyšší, tedy zvláštní stupeň požárního poplachu a na místo se sjelo asi 130 hasičů. Ti byli postupně zapojeni do enormních hasebních prací, které si vyžádaly podporu asi šedesáti vyslaných vozů. Převažovaly cisterny, ale zasahovaly také automobilové žebříky, automobilové plošiny, speciální protichemická auta i celé kontejnery, technické vozy a další speciály. Policie ČR poskytla k hašení a zásahu vrtulník zn. Bell s hasicím bambi vakem.

 

Hasiči se od počátku potýkali s velmi silným požárem, kdy výšlehy plamenů a výbuchy horkých plynů dosahovaly výšky dvaceti metrů nad střechy budov. Požár se postupně rozšířil na soustavu budov od jednopodlažních, až do šestipodlažních. V budovách bylo uskladněno velké množství plastů, což komplikovalo další hasební práce. Hasičům se podařilo napojit na hydrantovou síť v areálu firem a čerpat dostatečnou zásobu vody k hašení.

 

aktualizace

 

02:00

Požár se rozšířil na budovu, ve které byla umístěna čerpadla hydrantové sítě. Hasičům se nepodařilo budovu zachránit a čerpadla přestala pracovat. Velitel zásahu nechal okamžitě zřídit kyvadlovou navážku vody a dálkovou dopravu z nedalekého jezera. Na místo vyjely další posilové vozy. Velitel zásahu rozhodl o nutnosti informovat veřejnost o mimořádné události a vyhlásit varování před nebezpečím ze zplodin hoření.

 

Vítr unášel hustý černý kouř do široké oblasti a postupně bylo varování vyhlášeno v sedmi obcích. Konkrétně se jednalo o obce Chropyně, Skaštice, Hulín a Břest. Následovalo vyhlášení pro obce Kyselovice, Žalkovice a městskou část Kroměříže – Bílany.

 

Varování mělo charakter ochrany před nadýcháním a doporučení k uzavření oken, nevětrání, k ochraně dětí, seniorů a nemocných.

 

Majitel zničené firmy se s pomocí hasičů dostal násilím oknem do kanceláře, kde se podařilo zachránit důležité dokumenty a věci uložené ve firemním trezoru.

 

V několika místech se hasičům podařilo proniknout do objektu, kde se snažili proti mohutnému požáru zasáhnout velkou dávkou pěnidel. Boj to byl nevyrovnaný a po další hodině musí hasiči objekt opustit.

 

03:00

Postupně bylo vytvořeno pět bojových úseků a intenzivním hašením se hasiči snažili dostat plameny pod kontrolu. Stále silný vítr nadále podporoval hoření a šíření plamenů. Odlétající části z požáru zapálily okolní trávu a byl ohrožen nedaleký statek.

 

04:00

Intenzita požáru se zvýšila natolik, že došlo k postupné destrukci střech i jednotlivých podlaží zasažených budov. Došlo k narušení statiky objektů a ke zřícení části obvodových stěn. Ohnivý déšť, který zapaloval další místa v okolí, neustával a byl znovu podporován silným větrem.

 

Operační středisko hasičů ve Zlíně je zavaleno úkoly a snaží se plnit požadavky velitele zásahu. Jsou vysílány další jednotky hasičů, posilují kolegové z okolních krajů, kteří vysílají také speciální zásahové vozy. K místu požáru vyjelo na nákladních vozech 26 tun pěnidla, které má napomoci v boji s hořícími plasty.

 

05:00

Na místo už míří specialisté s detektory, aby zjišťovali množství nebezpečných látek v ovzduší. V postižených lokalitách objíždí důležité a obydlené lokality. K požářišti míří cisterna s naftou, aby průběžně doplňovala zasahující vozy, a ty tak nemusely přerušit svou činnost. Byl potvrzen požadavek na vzlet vrtulníku a jeho pomoc při hašení extrémního požáru.

 

06:00

Přicházející den odhaluje skutečnou zkázu požáru. Z hustého kouře začínají vyčnívat torza bortících se budov, hasiči si plně uvědomují sílu svého soupeře. Odhaluje se také mohutný oblak černého kouře, který se celou noc, vlivem nízkých teplot, držel při zemi a nestoupal do výšky. S východem slunce a s oteplením se začal kouř zvedat. Hodnoty měřených koncentrací nebezpečných látek v ovzduší nedosahují kritických hranic. Velitel zásahu proto vydává, po dohodě s krizovým štábem, pouze doporučení lidem k opuštění oblastí v blízkosti požáru. Řízená evakuace nebyla nařízena.

 

07:00

Zástupci města se dohodli na zajištění náhradního ubytování pro občany, které mělo pojmout až sto osob, a to do internátu střední školy v Kroměříži. Byly připraveny autobusy. Dobrovolně však nikdo z místních lidí nabídku k evakuaci nevyužil. V místě šíření kouře je cítit nepříjemný zápach.

 

Hasiči dostali zásadní informaci od zástupců čistírny odpadních vod. Ta už nestačila filtrovat a odbourávat velké množství pěnidel a smáčidel, která se splachem dostávala do kanalizační sítě. V zabránění případné ekologické havárie a znečištění řeky Moravy bylo omezeno používání chemických prostředků při hašení.

 

08:00

Hasiči po náročném nočním zásahu střídají část svých směn. I nadále pokračuje intenzivní hašení a všem je jasné, že jde o mimořádně náročný zásah. Hořící plasty se nedaří dostatečně ochlazovat a účinně hasit. Do akce se zapojil policejní vrtulník, který prováděl pravidelné shozy asi 900 litrů vody v tříminutových intervalech. K tomuto účelu bylo zřízeno čerpací místo, na kterém bylo několik jednotek hasičů. Ty plnily bambi vak sérií proudů vody a vrtulník se prakticky nezastavil v nalétávání nad místo požáru.

 

09:00

Hasiči nadále k hašení používají jen minimum smáčedel a převažuje zásah vodou z jezera. Hašení není tolik účinné a dochází k prodloužení doby hašení. Z budov se nadále ozývají série výbuchů a hasiči musí postupovat velmi opatrně.

 

10:00

Hasičům se stále nedaří dostat požár po plnou kontrolu. I přes mnohahodinový zásah jsou plameny dále podporovány silným větrem. Do několika zřícených nebo poškozených budov nemohou hasiči vůbec vstoupit, což dál komplikuje zásah.

 

10:53

Je hlášeno zranění dobrovolného hasiče jednotky SDH obce Chropyně. Při zásahu se hasič zranil v oblasti kolene. Na místo vyjela posádka zdravotnické záchranné služby, která si pacienta převzala do své péče a hasič byl odvezen do nemocnice.

 

Velení zásahu se ujal nový velitel, který znovu přehodnotil celou situaci. Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodaří požár uhasit v následujících několika málo hodinách, a k faktu, že lidé nevyužili možnosti dobrovolné evakuace, je nutné evakuaci nařídit. Není možné dále riskovat se zdravím občanů, kteří by tak byli dlouhodobě vystaveni dýchání malých dávek nebezpečných látek z ovzduší. Dlouhý pobyt by mohl být nebezpečný především pro seniory a pro nemocné spoluobčany. Po dohodě s krizovým štábem byla nařízena evakuace několika míst v městské části Chropyně. Úkol byl svěřen Policii ČR, ve spolupráci se zástupci města. Do pomoci s evakuovanými se zapojili také psychologové hasičů a členové PIT týmu.

 

12:00

Intenzivním hašením se podařilo snížit sílu požáru. Plameny jsou sraženy do zničených budov, kam ale hasiči nemohou vstoupit.

 

13:00

Je zřízen štáb velitele zásahu a jsou určeni jeho členové. Nadále pokračuje hasební zásah ve stejné skladbě – hašení mnoha proudy vody ze země, s plošin i žebříků, stálá podpora hašení vrtulníkem policie. Celý prostor zásahu je vyhrazen proti vstupu, o což se starají zástupci policie.

 

15:00

Hasiči začínají předpovídat, že zásah bude nadále velmi dlouhý. Není možné vstoupit do zničených budov a provést intenzivní a přímé hašení. Objekty mají narušenou statiku a jsou pro zasahující hasiče příliš nebezpečné. Stále dochází k destrukcím částí staveb a k pádům sutin mezi záchranáře.

 

16:00

Nadále pokračují série měření koncentrací nebezpečných látek v ovzduší. Do detekce jsou zapojeni jak hasiči, tak i specialisté s mobilním pracovištěm krajské hygieny. Prováděná měření mají sestupnou tendenci výsledků jednotlivých látek v ovzduší.

 

17:00

Dalším intenzivním zásahem se daří snižovat sílu požáru, který stále ale není lokalizován. Z místa požáru stoupá nadále hustý kouř, který změnil barvu na šedou. Zvýšené hodnoty sledovaných látek v ovzduší jsou zvýšené pouze u prachu. Nadále proto platí nařízená evakuace.

 

17:30

Je hlášeno druhé zranění dobrovolného hasiče, tentokrát z jednotky SDH obce Němčice. Zranění je znovu středně těžké a v oblasti oka. Po poskytnutí první pomoci byl hasič odvezen do nemocnice k další nezbytné péči.

 

18:00

Velitel zásahu hlásí lokalizaci požáru.

 

Po sedmnácti hodinách velmi silných hasebních prací se hasičům konečně podařilo dostat požár pod kontrolu, a ten se tak dále již nešíří.

 

Hasiči vystřídali asi polovinu zasahujících kolegů, celkem tak bylo do akce zatím povoláno téměř čtyřicet jednotek.

 

Je prováděna příprava na noční zásah. Na místo jsou dováženy osvětlovací agregáty a v dalším hašení se bude i nadále pokračovat. Počet bojových úseků byl zúžen na tři.

 

18:30

Vzhledem k nemožnosti efektivního průniku hasičů k jednotlivým ohniskům, bude místo požáru ponecháno samovolnému vyhoření. Hasiči budou nadále ochlazovat okolní místa a bránit případnému dalšímu rozhoření požáru.

 

20:00

V místě zásahu zřídili hasiči z deseti jednotek posílenou dálkovou dopravu vody z nedalekého jezera, která směřuje na první bojový úsek. Nadále už nebude voda navážena kyvadlově v tak rozsáhlé míře, ale bude přečerpávána přímou cestou vytvořeným tandemovým vedením.

 

K požářišti míří další vyslané elektrocentrály a osvětlovací agregáty, které budou v noci nasvětlovat hasičům místo zásahu. Všichni hasiči zasahující během dne byli vystřídáni, což se týkalo také jednotlivých velitelů.

 

22:00

Nadále jsou uskutečňována další měření nebezpečných látek v ovzduší. Naměřené hodnoty nepřekračují kritické hodnoty. Hasiči nadále bojují s požárem ve vzničených budovách a nadále se také snaží ochlazovat okolní budovy. Velitel zásahu dostává pravidelné informace o meteosituaci.

 

 

 

_______________________________________________________________

v rámci mezikrajské pomoci bylo pořízeno video ze zásahu - video 1 a video 2
Autor:
mjr. Ivo Mitáček, Mgr. Bc. tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje
950 670 121telefon
950 670 333fax
www.hzszlk.euinternet
ivo.mitaceke-mail


články > Archiv > Aktuality > s požárem stále bojují desítky jednotek hasičů ze tří krajů

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace