Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 

„jako rozdělávat oheň ve stodole“

Sucho a teplo opět provázely požáry na celém území kraje.

Prvním výjezdem dnešního dne byl hlášený požár u Nového Hrozenkova na Vsetínsku. V 11:27 hodin přijalo operační středisko hlášení o požáru v lesním porostu poblíž hotelu „Portáš“, kdy se mělo jednat o několik ohnisek.

 

Na místo hlášené události, které se nachází ve velmi členitém a pro požární techniku špatně dostupném terénu, vyrazila jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína spolu s jednotkami dobrovolných hasičů obcí Nový Hrozenkov a Halenkov. S touto lokalitou mají jmenované jednotky poměrně čerstvou zkušenost, protože zde asi před měsícem zasahovaly u požáru travního porostu a dřevního odpadu po těžbě.

 

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení dřevního odpadu. Pak už hasiči podle svého pozdějšího vyjádření nemohli uvěřit svým očím. V hustém porostu jehličnatých stromů, na pozemku, která byl plný suché lesní hrabanky a klestu, bylo několik nezajištěných a neohraničených ohnišť, kde, na místě přítomný muž, pálil dřevní odpad po čištění pozemku. Původně se zdálo, že ohniště jsou tři, ale následným průzkumem prostoru bylo zjištěno, že hromad je daleko více a že všechny nejsou jenom po dnešním pálení.

 

Jak se vyjádřil velitel zásahu, bylo to jako rozdělávat oheň uprostřed stodoly. Stačilo jen málo, aby plameny přeskočily z ohnišť a požár se začal šířit lesním porostem. Zarážející také pro hasiče bylo, že si přítomná osoba vůbec nechtěla připustit rizikovost svého chování a nebezpečí, které například při zesílení větru hrozilo. Není třeba snad ani připomínat, jak náročné a komplikované jsou zásahy při požárech lesních porostů ve špatně přístupných lokalitách.

 

Po domluvě s velitelem zásahu se na místo události dostavil vyšetřovatel požárů z Valašského Meziříčí, a i když se nejednalo v danou chvíli o požár, tak jak je definován pro účely vyšetřování, bude událost dále řešena v rámci výkonu státního požárního dozoru.

 

Tímto výjezdem však požáry pro naše hasiče neskončily. V 11:32 hodin vyjížděla jednotka profesionálních i dobrovolných hasičů z Otrokovic k požáru na polním pozemku o ploše asi 20 x 50m. Příčinou požáru byly spadlé dráty elektrického vedení. Po uhašení požáru bylo místo předáno pracovníkům energetické společnosti.

 

V 13:55 hodin vyslalo operační středisko jednotky z Morkovic a Morkovic – Slížan k hlášenému požáru keřů u rodinného domu v Tetěticích na Kroměřížsku. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár travního porostu na ploše asi 40m². Na místě se nikdo nenacházel a nedošlo ke vzniku žádné škody.

 

Po čtvrt na tři odpoledne zasahovaly jednotky z Uherského Hradiště, Uherského Ostrohu a Veselí nad Moravou u požáru pilin uložených na volné ploše. Hasiči rychle likvidovali plamenné hoření a po prolití zasaženého materiálu se vrátily na své stanice. V tomto případě byla využita i mezikrajská výpomoc ze strany jednotky z Veselí nad Moravou.

 

K zatím poslednímu požáru v přírodním prostředí vyjížděla jednotka centrální stanice Zlín v 16:30 hodin. Jednalo se o rozhoření dřevního odpadu na ohništích po předchozím pálení. Na místě se už opět žádná osoba nenacházela. Ani v tomto případě naštěstí nedošlo k žádnému šíření požáru nebo vzniku škody.  

 

Je zřejmé, že opakovaná varování hasičů, upozorňování na nebezpečí při rozdělávání ohňů nebo pálení v přírodním prostředí v době sucha se míjí u části obyvatel účinkem. Může nás jen „těšit“, že dnes se nic vážného nestalo. Je otázkou, zda tomu tak bude i zítra?
Autor:
por. Bc. Libor Netopil tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje
950 670 121telefon
www.hzszlk.euinternet
libor.netopile-mail


články > Archiv > Aktuality > „jako rozdělávat oheň ve stodole“

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace