Logo ke stažení

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje
Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva


17.4.2013 |

mimořádná událost v areálu TOMA Otrokovice

Chemická reakce kyseliny chlorovodíkové zkomplikovala dnešní ráno v Otrokovicích.


V 05:47 hodin přijalo krajské operační středisko zlínských hasičů oznámení o možném vzniku požáru v jednom z objektů areálu TOMA Otrokovice. Podle oznamovatele se z objektu šířil žlutý oblak kouře.

 

Na místo hlášené události byla vyslána jednotka profesionálních hasičů stanice Otrokovice s dvěma zásahovými vozy. Současně byl vyhlášen požární poplach také jednotkám dobrovolných hasičů Otrokovice, Kvítkovice a Napajedla. Profesionální hasiči tak byli posíleni dalšími třemi cisternami.

 

Po příjezdu k označenému objektu bylo provedeno násilné vniknutí do jeho vnitřních prostor. Průzkumem pak bylo zjištěno, že se nejedná o požár, ale že došlo k chemické reakci kyseliny chlorovodíkové, která byla ve vnitřní části skladové budovy uložena. Tato reakce byla provázena vývinem hustého žlutého kouře, který se šířil z budovy směrem na centrum města Otrokovice.

 

Současně se skrápěním vnějšího pláště objektu, kde docházelo netěsnostmi k průniku zplodin z probíhající chemické reakce  mimo budovu byla na místo události povolána také posilová jednotka z centrální stanice Zlín. Jednalo se o další cisternu, kombinovaný automobil a technicko – chemické vozidlo opěrného bodu. Cestou městské policie Otrokovice a systému vyrozumění, bylo o vzniklé situaci informováno obyvatelstvo Otrokovic.

 

O vzniku mimořádné události byli také cestou operačního střediska informováni pracovníci krizového řízení města Otrokovice, kraje a referátu životního prostředí. Současně byli také vyrozuměni příslušníci jednotlivých stupňů řízení a velení HZS Zlínského kraje a operační středisko GŘ HZS ČR.

 

V první fázi zásahu bylo také provedeno měření koncentrací nebezpečných látek v ovzduší. V bezprostřední blízkosti objektu zaznamenaly naše měřící přístroje menší přítomnost koncentrace chloru, v širším okolí objektu, areálu TOMA a ve směru šíření kouře nebyly žádné nebezpečné koncentrace zjištěny. I přes tato zjištění byli na místo zásahu povoláni pracovníci chemické laboratoře HZS z Frenštátu pod Radhoštěm.

 

Celou situaci se jednotkám podařilo dostat velmi rychle pod kontrolu a za pokračujícího skrápění objektu vodou bylo provedeno odvětrání vnitřních skladových prostor. Průběžným měřením ovzduší nebylo žádné další ohrožení zjištěno.

 

V 08:22 hodin bylo obyvatelstvo Otrokovic informováno o zrušení vyhlášených opatření. Na místě zásahu došlo ke zredukování sil a prostředků a vystřídání hasičů.

 

Po příjezdu pracovníků chemické laboratoře bylo provedeno odebrání vzorků z místa události. Další zásah bude koordinován v součinnosti s PČR.

 

V souvislosti s událostí a provedeným zásahem nebylo evidováno žádné zranění osob z řad hasičů, ostatních zasahujících složek nebo obyvatel. 


Autor:
por. Bc. Libor Netopiltiskový mluvčí HZS Zlínského kraje
950 670 121telefon
www.hzszlk.euinternet
libor.netopile-mail