Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

10.5.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   


"Nejtvrdší hasič" je ze Zlína
soutěž v nejnáročnějších hasičských disciplínách

Dne 8.5.2004 proběhl 8. ročník hasičského pětiboje FIREFIGHTER FENZY CUP Aero Vodochody.

Do nejnáročnější hasičské soutěže se přihlásilo také družstvo ze Zlína ve složení Vítězslav Polčák, Petr Beníček a Petr Šarman.

Jedinečná příležitost k prověření fyzické zdatnosti hasičů vyšla hasičům ze Zlína na výbornou. Naši hasiči tak mohli znovu potvrdit svou vynikající fyzickou připravenost a dovednost.

Disciplíny
 - vynesení hadice po schodech na střechu objektu a vytažení další hadice na laně
- posun zátěže 70 kg pomocí palice po posilovém adaptéru
- natažení vodního vedení na vzdálenost 23 m
- slalom mezi kužely na vzdálenost 25 m se zátěží 2x kanystr 20 litrů vody
- přemístění figuríny 75 kg na vzdálenost 30 m

Výsledky

1. místo v jednotlivcích - Vítězslav Polčák, Zlín v čase 1:33,37 min.
a
2. místo pro Zlín v kategorii družstev

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail