Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

17.5.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   


Zajištění podezřelé látky s prudkým jedem

Dne 17.5.2004 zajistili hasiči ve Valašském Meziříčí lahvičku s podezřelou látkou.

Lahvičku s neznámým bílým práškem na stanici hasičů přinesla žena ze Vsetína, která ji nalezla v bytě jako pozůstalost po svém otci. Ten jako entomolog používal prudký jed na hubení hmyzu. Skleněná lahvička byla označena "ciankali" - kyanid draselný a žena se správně rozhodla nález odevzdat hasičům.

Hasiči lahvičku zabalili a zajistili do speciálního přepravního kontejneru na nebezpečné látky. Ještě dnes dopoledne byla lahvička převezena do speciální Chemické laboratoře HZS Moravskoslezského kraje ve Frenštátu pod Radhoštěm. Tato laboratoř zkoumá zajištěné látky pro tři moravské kraje a jen v loňském roce provedla na sto odborných expertíz.

V laboratoři byla lahvička vybalena a zvážena. Čistá váha zajištěného vzorku byla 15 gramů !!! Bílý prášek bude podroben analýze a následně dojde k ekologickému zničení.

V praxi se tak znovu ukazuje, že mezi veřejností je stále mnoho nebezpečných látek a jedů. V dnešní době tak jen záleží na reakci nálezců, co s danou látkou udělají. U podezření na prudké jedy a jinak nebezpečné látky doporučujeme vždy přivolat odbornou pomoc k průzkumu a zajištění. Hasiči disponují nejen speciálními obleky, ale mohou také odebrat vzorky podezřelých látek nebo celý nález odvezou k likvidaci.

Rozhodně se vždy vyplatí opatrnost a pomoc odborníků.

 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail