Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

23.5.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   


Požár několika budov v Malenovicích

Dne 23.5.2004 v 05.41 hod. byli hasiči informováni o požáru budovy v Malenovicích.

Na místo okamžitě vyrazila jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se dvěma cisternami, kterou posílila jednotka profesionálních hasičů z Otrokovic se dvěma cisternami a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlín-Malenovice a Zlín-Salaš. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru dřevěného přístřešku, odkud se požár rozšířil na přilehlou budovu domu a hospodářského stavení. Následkem žáru se požár dále rozšířil i na sousední budovu činžovního domu, kde byla zasažena střecha. Díky intenzivnímu nasazení hasební techniky se podařilo zabránit rozšíření požáru na další sousední, plně obydlený, činžovní dům. Zásah komplikoval vítr, který podporoval lokální ohně. V hustém dýmu a kouři museli hasiči zasahovat v dýchacích přístrojích přes dvě hodiny, což si vyžádalo výjezd podpůrného vozidla s dostatkem tlakových lahví se vzduchem. K odvětrání vnitřních prostor budov použili hasiči přetlakovou ventilaci.

Hasiči okamžitě začali budovy hasit několika proudy vody, ale i přesto se podařilo požár lokalizovat až asi po jedné hodině. Důvodem byl skrytý oheň právě na dvoupatrovém činžovním domě. Požár se šířil pod střechou a pro hasiče bylo velmi obtížné dostat se k ohnisku. Na místo musel být přivolán vysokozdvižný žebřík a hasiči postupně střechu odkrývali a jednotlivé požáry pod střechou hasili. Dřevěný přístřešek, kde pravděpodobně požár vznikl, byl ohněm zcela zničen. Navazující obytná a hospodářská budova byla zasažena na střeše a stropech. Rozebírání střechy na vyšším domě trvalo hasičům celé dopoledne. Příslušníci jednotek sborů dobrovolných hasičů prováděli úklid ohořelých trámů a další účinnou pomoc na místě požáru.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Žádná z budov nebyla obydlena, protože jsou určeny k demolici. Z tohoto důvodu také nebude vyčíslena způsobená škoda pro potřeby hasičů. Jako pravděpodobnou příčinu vzniku požáru určil předběžně vyšetřovatel nedbalostní jednání neznámé osoby.


kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail