Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

11.9.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   


V sobotu dne 11.9.2004 od 14.00 hod. se na Masarykově nám. v Uherském Brodě uskutečnil Den s IZS.

Město Uherský Brod pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a ve spolupráci s Okresním ředitelstvím Policie ČR v Uh. Hradišti, Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Armádou České republiky, Zdravotní záchrannou službou Uh. Hradiště, Českým červeným křížem Uh. Hradiště, Městskou policií Uh. Brod a Sbory dobrovolných hasičů Uh. Brod a Těšov.

organizovali

DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM

V programu bylo k vidění např. hašení požáru budovy, akce jízdní policie, ukázky výcviku policejních psů, ukázky historické hasící techniky, simulované ukázky teroristického útoku, vyprošťování osob z vraků vozidel, soutěže pro děti a mnohé další.
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail