Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

1.12.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   
Nabídka nepotřebného majetku HZS Zlínského kraje

HZS Zlínského kraje nabízí k úplatnému, popř. bezúplatnému převodu v souladu s ustanovením § 22 odstavce 1 a 2 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tento nepotřebný majetek: 

 Poř. č.

Inv. Č.

Název majetku

Rok poříz.

 Umístění

1.         

DH30952

Alf.pager ED 100

1996

Uh. Hradiště

2.         

DH30953

Alf.pager ED 100

1996

Uh. Hradiště

3.         

DH30954

Alf.pager ED 100

1996

Uh. Hradiště

4.         

DH30955

Alf.pager ED 100

1996

Uh. Hradiště

5.         

DH30956

Alf.pager ED 100

1996

Uh. Hradiště

6.         

DH30957

Alf.pager ED 100

1996

Uh. Hradiště

7.         

DH31228

Pager ED 100

1998

Uh. Hradiště

8.         

DH31229

Pager ED 100

1998

Uh. Hradiště

9.         

DH31230

Pager ED 100

1998

Uh. Hradiště

10.      

DH31231

Pager ED 100

1998

Uh. Hradiště

11.      

DH31232

Pager ED 100

1998

Uh. Hradiště

12.      

DH31245

Pager ED 100

1998

Uh. Hradiště

13.      

DH31246

Pager ED 100

1998

Uh. Hradiště

14.      

DH32321

Pager ED 100

2001

Uh. Hradiště

15.      

DH32322

Pager ED 100

2001

Uh. Hradiště

16.      

DH32323

Pager ED 100

2001

Uh. Hradiště

17.      

DH32324

Pager ED 100

2001

Uh. Hradiště

18.      

DH32325

Pager ED 100

2001

Uh. Hradiště

19.      

DH32326

Pager ED 100

2001

Uh. Hradiště

20.      

DH32327

Pager ED 100

2001

Uh. Hradiště

21.      

DH32328

Pager ED 100

2001

Uh. Hradiště

22.      

DH32329

Pager ED 100

2001

Uh. Hradiště

23.      

DH32330

Pager ED 100

2001

Uh. Hradiště

24.      

DH30944

Saturn č.201

1996

Uh. Brod

25.      

DH30945

Saturn č.202

1996

Uh. Brod

26.      

DH30946

Saturn č.203

1996

Uh. Brod

27.      

DH30947

Saturn č.204

1996

Uh. Brod

28.      

DH30948

Saturn č.205

1996

Uh. Brod

29.      

DH30949

Saturn č.206

1996

Uh. Brod

30.      

DH30950

Saturn č.207

1996

Uh. Brod

31.      

HD30023

Přístroj vzduch.dých. Saturn

2001

Uh. Hradiště

32.      

HD40188

Škoda Pick-up LX VSE 15-91

1993

Vsetín

33.      

HD30079

Škoda Favorit 135 L UHE 03-33

1992

Uh. Hradiště

Své nabídky zasílejte písemně v zalepené obálce s navrhovanou cenou, pokud se nejedná o žádost o bezúplatný převod ve veřejném zájmu dle § 22 odstavec 2 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Obálka bude mít v levém rohu  text „Nabídkové řízení HZS ZLK 12/2004“.

Nabídky musí být doručeny na HZS Zlínského kraje, Ing. Hromadovi nejpozději do 14.12.2004. Případné požadavky na prohlídku majetku před podáním nabídky dojednejte s Ing. E. Hromadou, tel. 577656440. V případě nedodržení těchto podmínek bude nabídka z výběrového řízení vyloučena.

Adresa doručování nabídek:

HZS Zlínského kraje
oddělení správy majetku
Ing. Eduard Hromada
Přílucká 213
Zlín 760 01

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail