Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

2.12.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   

Tradiční setkání hasičů veteránů na stanici ve Valašském Meziříčí

Dne 2.12.2004 proběhlo na požární stanici ve Valašském Meziříčí již tradiční každoroční setkání s hasiči důchodci.

Pozvání přijalo celkem sedm bývalých příslušníků, kteří sloužili na požárních stanicích ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. V úvodním projevu ředitel Územního odboru mjr. Ing. Zdeněk Hub přivítal přítomné hosty a seznámil je se změnami, které se u HZS udály v posledním roce. Celý navazující večer se nesl v duchu družné nálady a vzpomínání mezi bývalými a současnými hasiči.

Hasičům veteránům přejeme mnoho zdraví a dobré pohody do dalších let. Pokračování v takových tradicích považujeme za důležité a nezapomínáme tak na své kamarády a bývalé spolupracovníky.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail