Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

23.12.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   

Dva větší noční požáry na Vsetínsku

Dne 22.12.2004 ve 23:09 hod. byli hasiči informováni o požáru rodinného domu v obci Prlov.

Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína se dvěma cisternami, kterou posílila jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Polanka. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru vnitřní části rodinného domu a střechy. Hasiči bleskově rozvinuli několik proudů vody a snažili se požár co nejdříve lokalizovat. Přes veškerou snahu hasičů však požár zachvátil značnou část domu a způsobil velkou škodu. S dohašením a rozebráním požářiště skončili hasiči až po šesté hodině ráno.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Vsetína bylo místo požáru ohledáno s tím, že podrobnější prohlídka proběhla až za denního světla. Vyšetřovatel zjistil, že nejpravděpodobnější příčina vzniku požáru byla závada na kouřovodu kamen na tuhá paliva. Majitel domu uvedl, že večer po přiložení do kamen usnul a vzbudil ho až kouř. Sám se snažil požár uhasit, ale marně. Při hašení utrpěl drobné poranění v obličeji, které si nevyžádalo lékařské ošetření. Způsobená škoda požárem byla odhadnuta na 500.000 Kč a uchráněné hodnoty na 300.000 Kč.

aktualizováno dne 24.12.2004

Dne 24.12.2004 v 04:28 hod. byli znovu hasiči informováni o požáru stejného rodinného domu v obci Prlov. Zase na místo vyjely jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů, které musely likvidovat další požár. Požár zasáhl celý zbytek rodinného domu a zcela zničil ještě včera zachované části. Další dohašení a rozebrání místa požáru zabralo hasičům několik hodin. Došetření případu i za přítomnosti policie proběhlo v denní dobu. Požár zasáhl především střechu, kterou zcela zničil. Způsobená škoda byla vyčíslena na dalších 150.000 Kč. Případ je nadále v šetření.
Dne 23.12.2004 v 04:49 hod. byli hasiči informováni o požáru bufetu v Rožnově pod Radhoštěm.

Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů z Valašského Meziříčí s jednou cisternou, kterou dále posílily jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Rožnov pod Radhoštěm a Hutisko-Solanec. Na místě požáru zasahovaly jako první jednotky dobrovolných hasičů, které se snažily lokalizovat rozsáhlý požár bufetu v blízkosti zimního stadionu. Už při příjezdu byl požár hodně rozvinutý a zasahoval prostory pro veřejnost, podkroví a místo s elektrickým rozvaděčem. Hasiči museli zasahovat v dýchacích přístrojích a dodatečně dočerpávali vodu pomocí plovoucího čerpadla z nedalekého potoka.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Vsetína bylo místo ohledáno. Jako příčina vzniku požáru byla předběžně stanovena technická závada na rozvaděči nebo instalaci elektrického vedení. Způsobená škoda na dřevěné stavbě byla vyčíslena na 200.000 Kč a 200.000 Kč na vnitřním vybavení bufetu.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail