Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

23.12.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   

Betlémské světlo dorazilo i k hasičům do Zlína

Dne 23.12.2004 přišla skupinka skautů na ředitelství HZS Zlínského kraje, která přinesla betlémské světlo. Delegaci dětí přijal osobně krajský ředitel plk. Ing. Mojmír Jurka, který převzal betlémské světlo za zlínské hasiče z rukou skautky Markéty Matějíčkové. Společně si pak zazpívali koledy a popřáli si klidné a radostné vánoce.

Betlémské světlo si do Zlína našlo cestu přes Vídeň, Mikulov a Brno, když cestovalo nejdříve letadlem, autobusem a vlakem. Díky skautům se tradice dále rozšířila v celé republice a ve Zlíně si našla cestu i k profesionálním hasičům.

Za dar děkujeme a o světlo se postaráme...

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail