Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

24.12.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   

Záchrana ročního srnčete z ledu v Otrokovicích

Dne 24.12.2004 v 11:04 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při záchraně mladé srny v Otrokovicích.

Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů z Otrokovic s jedním zásahovým vozidlem a člunem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že srnče se propadlo v ledu na štěrkovém jezeře v místní části Bahňák v Otrokovicích a samo se nemůže dostat na břeh.

Hasiči se nejdříve pokusili dostat k srně přímo ze břehu, ale zvíře se plašilo a chtělo uniknout. Omezený pohyb v bořícím se ledu a chladná voda částečně vyčerpala zvíře natolik, že se hasiči mohli pokusit o další záchranu. Pro lepší zachycení zvířete použili hasiči člun, který posunovali po ledu až k srně. Hasič ve člunu pak s pomocí záchranné sedačky vytáhl prochladlé zvíře z vody a přepravil ho na břeh.

Po vytažení na břeh bylo asi roční srnče prohlédnuto jedním ze strážníků Městské policie Otrokovice, který jako člen mysliveckého spolku konstatoval u zvířete jen lehký šok a prochlazení. Asi po deseti minutách srnče samo uteklo do blízkého lesa.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail