Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

26.12.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   

Požár ve sklepě rodinného domu ve Slavkově

Dne 26.12.2004 v 13:40 byli hasiči informováni o požáru ve sklepě rodinného domu v obci Slavkov.

Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Brodu s jedním zásahovým vozidlem, kterou posílily jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Slavkov a Strání.  Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru ve sklepním prostoru. Konkrétně se jednalo o kotelnu a přilehlá místa na uskladnění tuhých paliv. Hasiči rozvinuli několik proudů vody a požár uhasili. Hasičům se podařilo zásahem zamezit rozšíření požáru do okolních místností, garáže a celého domu. Z garáže, která slouží jako autodílna, hasiči společně vytlačili opravovaný osobní automobil a plynovou svářecí soupravu. Ve sklepních prostorách museli hasiči zasahovat v dýchacích přístrojích a k odvětrání použili přetlakovou ventilaci.

Před příjezdem jednotek se snažil majitel domu požár sám uhasit. Při pokusu o hašení se nadýchal kouře, a proto musela být na místo přivolána zdravotnická záchranná služba. Lékařem nabídnuté ošetření a jednodenní pozorování v nemocnici odmítl proti podpisu.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Uh. Hradiště bylo místo ohledáno. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru bylo samovznícení hořlavých materiálů v těsné blízkosti kotle na tuhá paliva. Šlo především o požár papíru a hadrů od olejů, které majitel používal v autodílně a svojí nedbalostí je uložil blízko kotle. Současně však byly stanoveny ještě další vyšetřovací verze, které se prověřují. Požárem způsobená škoda byla vyčíslena na 50.000 Kč. Zásahem hasičů se podařilo uchránit hodnoty rodinného domu za 2 mil. Kč.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail