Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

27.12.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   

Podezření na nález nebezpečné chemické látky - Yperitu

Dne 27.12.2004 v 18:59 hod. byli hasiči požádáni Policií ČR o zajištění podezřelého nálezu nebezpečné látky v Luhačovicích.

Na místo okamžitě vyrazily jednotky profesionálních hasičů z Luhačovic a ze Zlína s cisternami a speciálním protichemickým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v telefonní budce v blízkosti vlakového a autobusového nádraží v Luhačovicích byla nalezena nádoba s označením Yperit, která navíc nesla varovné znaky o nebezpečnosti chemické látky.

Hasiči a policisté místo zajistili bezpečnostní páskou a vykázali všechny osoby do bezpečné zóny. Po příjezdu protichemické jednotky hasičů byla vytvořena dvě družstva k provedení zajištění nálezu. Jednalo se o zásahovou a jistící skupinu chráněnou speciálním protichemickým oblekem. Dva hasiči se vydali k zajištění nálezu, když před vstupem do chráněné zóny provedli měření na přítomnost nebezpečné látky. Po negativním zjištění se přesunuli k místu nálezu a nádobu zajistili. Nález byl umístěn do speciálního přepravního kontejneru, který bude přepraven do chemické laboratoře hasičů u Frenštátu pod Radhoštěm. Při zásahu nebyl nikdo zraněn.

Hasiči na místě provedli rychlý orientační test, který prokázal, že přes obal nalezené a zajištěné nádoby nedošlo k úniku nebezpečné látky!

Po zajištění nálezu provedli hasiči další podrobné prozkoumání okolí místa nálezu. Případná další nádoba s nebezpečnou látkou nebyla nalezena. Po opuštění chráněné zóny podstoupili hasiči dekontaminaci k očištění oděvů. Případ dále na místě šetřila Policie ČR.

aktualizováno

Dne 28.12.2004 byl zajištěný kontejner přepraven do laboratoře hasičů u Frenštátu pod Radhoštěm. V laboratoři byl otevřen zajištěný obal na přepravu Yperitu, který byl prázdný. Zkoumáním se nepotvrdilo ani zamoření samotného obalu. Přímé ohrožení lidí na nádražích v Luhačovicích tak v době nálezu nehrozilo! Případ je nadále v šetření policie.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail