Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

5.4.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   
Pomoc hasičů při havárii cisterny s cementem v Malenovicích

Dne 5.4.2004 v 01.30 hod. byli hasiči ve Zlíně požádáni o pomoc při havárii cisterny s cementem v Malenovicích.

Na místo okamžitě vyrazila jednotka profesionálních hasičů ze Zlína s jednou cisternou a jeřábem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k havárii cisterny naložené cementem, jehož řidič převrátil soupravu na bok a zablokoval celý jeden jízdní směr. Havárie se stala na sil. I/49 ve směru z Otrokovic na Zlín, v části Malenovice, na křižovatce s ul. Mlýnskou. Hasiči okamžitě provedli prohlídku havarovaného vozidla a začali zachytávat unikající provozní kapaliny. K lokalizaci olejových skvrn použili hasiči sorbenty. Jeřáb hasičů nebyl dostatečně silný na zvednutí naplněné cisterny, a proto bylo zvoleno jiné řešení. Při havárii nebyl nikdo zraněn. Havárii šetří Policie ČR, která také řídila v místě dopravu pouze po jedné straně vozovky.

Na místo havárie byla povolána náhradní cisterna ze Slovenska. Její příjezd je očekáván ráno do 08.00 hod. Poté dojde k přečerpání cementu a po odlehčení bude jeřábem zvednuta havarovaná nákladní souprava na kola. Při zvedání cisterny bude na místě znovu asistovat jednotka hasičů a likvidovat následky unikajících kapalin z tahače.

V místě havárie se očekávají značné dopravní komplikace a časové zdržení projíždějících řidičů. Policie stanovila možnou objízdnou trasu pro osobní dopravu a lehkou nákladní dopravu v místní části Malenovic. Řidiči mohou zablokované místo objíždět po souběžné komunikaci ul. Tyršova, ul. J. Staši a Masarykova. Na objízdných trasách bude dopravu řídit policie.

Aktualizace v 11.00 hod.

V 10.00 hod. byl plně obnoven provoz na silnici I/49 v Malenovicích. Dva silné jeřáby zvedly zpět na kola plně naloženou cisternu se 40 t cementu, na které nebylo zjištěno žádné vážné poškození. Nemuselo tak dojít k přečerpání cementu do náhradní cisterny a byl ušetřen čas při odstraňování překážek. Po vrácení cisterny na silnici byla vyměněna jedna pneumatika a havarovaná cisterna mohla odjet po vlastní ose s novým tahačem. Příčinu havárie i nadále šetří policie. Na místě byl přítomen zástupce společnosti vlastnící cisternu, který organizoval odklízecí práce. Přítomní hasiči po celou dobu dávali pozor na úniky provozních kapalin. Zvláště se jednalo o zcela uvolněnou nádrž tahače na naftu, která obsahovala asi 500 litrů pohonných hmot. Při vytahování havarovaného tahače museli hasiči odstranit několik větví stromů z parku vedle silnice.


kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail