Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

6.4.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   


Přečíslování telefonních stanic Územního odboru HZS v Kroměříži
účastníci telefonních stanic hasičů v Kroměříži mají nová čísla

Dne 8.4.2004 v odpoledních hodinách dojde k přečíslování všech účastnických stanic v rámci Územního odboru HZS v Kroměříži.

Telekomunikační technici připojí na stanici hasičů v Kroměříži novou telefonní ústřednu a dojde také ke změně všech koncových telefonních čísel uživatelů. V praxi dochází k upravení telefonních čísel jednotlivých zaměstnanců podle standardního vzoru. V praxi to bude znamenat, že koncové číslo jednoho pracovníka je podle služebního zařazení přiděleno jinému. Nedochází tak ke zrušení koncových čísel, ale k jejich předisponování. Volající, který je zvyklý na přímou linku, se tak dovolá jiné osobě! V případě nejasností je stále k dispozici spojovatelka na čísle 573 500 111.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje upozorňuje všechny občany na změnu telefonních čísel a zároveň zpřístupňuje aktualizovaný telefonní seznam. Linka tísňového volání 150 zůstává i nadále v činnosti beze změn. Součástí změn koncových čísel dochází také ke změně telefonního čísla faxového spojení. Upozorňujeme, že krátkodobě může docházet k výpadkům spojení z důvodu technického vyladění ústředny nebo při přepojování čísel. Od pátku 9.4.2004 se očekává provoz bez komplikací.

Děkujeme za pochopení

Hasičský záchranný sbor
Kroměříž,
Nerudova 450

  tel.   573 500 111 - spojovatelka
  fax:  573 500 199

     
 Vladimír Pitner, Ing. 573 500 110 Ředitel územního odboru
     
 Věra Čačalová 573 500 112 Provozního pracoviště
 Libuše Kubíčková 573 500 113 Provozní pracoviště
     
Prevence a plánování    
     
 Miroslav Gruna 573 500 130 Zástupce ředitele
 Vladimír Adamovský 573 500 131 Kontrolní činnost
 Jiří Peřina, Ing. 573 500 132 Kontrolní činnost a stavební prevence
 Lenka Lednická, Ing. 573 500 134 Stavební prevence
 Ivo Coufalík 573 500 135 Vedoucí odd. prevence a ZPP
     
 Jindřich Řezáč 573 500 136 Ved. odd. ochrany obyvatelstva a plánování
 Marcela Plačková, Ing. 573 500 137 Krizové a havarijní plánování
 Jan Štolfa 573 500 138 Ochrana obyvatelstva
 Zdeněk Mareš 573 500 139 Ukrytí obyvatelstva
     
IZS, operační řízení a služby    
     
 Pavel Michajlovič, Ing. 573 500 120 Zástupce ředitele
 František Brázdilík 573 500 126 Ved. strojní služby
 Vít Rušar, Ing. 573 500 128 Komunikační a informační systémy
     
     
Požární st. Bystřice pod Hostýnem    
     
 Stanislav Pumprla 573 380 151 Velitel stanice
     
Požární stanice Holešov    
     
  573 396 774 stanice
     
Požární stanice Morkovice    
     
  573 370 233 stanice
     
Sklad CO Zdounky    
     
 Stanislav Pól 573 365 910 sklad
     

 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail