hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

28.6.2005

 aktuality


Ohledání místa rozsáhlého požáru stodoly u Starého Města
nasazení speciálně cvičeného psa Policie ČR

Dne 28.6.2005 v 09:00 hod. bylo zahájeno důkladné ohledání místa požáru stodoly u Starého Města.

Rozsáhlý požár byl hlášen hasičům dne 21.6.2005 v 01:51 hod. Po hodinách neúspěšného hašení a udržení lokalizace bylo z bezpečnostních důvodů rozhodnuto o ponechání vyhoření velkého množství uskladněné slámy. Celý týden trvalo přirozené vyhoření slámy a teprve dnes bylo možné vstoupit na místo požářiště.

K ohledání místa požáru byl přivolán speciálně cvičený pes Policie ČR z Hradce Králové pro vyhledávání stop na místech požárů. Za přítomnosti vyšetřovatelů hasičů i policie bylo provedeno důkladné ohledání místa stodoly. Prohlídkou všech prostor, i za použití psa, nebyly nalezeny žádné stopy nasvědčující úmyslnému založení požáru.

Vyšetřovací verze příčiny vzniku požáru tak byly zúženy na možnost samovznícení nebo nedbalostní jednání neznámé osoby. Případ je nadále ve společném šetření.

Původní zpráva k případu zde

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail