hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

28.11.2005

 aktuality


Cvičení hasičů lezců ve studni v obci Vlčí Doly
hasiči cvičili záchranu osob ze studny

Profesionální hasiči z Kroměříže si naplánovali speciální cvičení v úzkých a ztížených podmínkách studny v obci Vlčí Doly.

 

Cvičení se účastnila šestičlenná jednotka specialistů lezců z Územního odboru HZS v Kroměříži. Cílem cvičení bylo prověřit zdatnost záchranářů při řešení mimořádné události ve ztížených podmínkách studny.

 

Kromě samotné záchrany osob, a zkoušení nejrůznějších způsobů a technik záchrany lany, se hasiči zaměřili i na vzájemnou komunikaci, používané signály, souhru při koordinaci prací nad zemí a v podzemí. Záchranáři si vyzkoušeli několik způsobů jištění, ale i bezpečnost práce při složitém zásahu. Součástí cvičení bylo i natažení vedení pro případ čerpání vody ze zaplavené studny.

 

Cvičení přineslo očekávané výsledky a vedoucí skupiny byl s průběhem cvičení spokojený. Zjištěné nedostatky budou dál sloužit pro vyhodnocení, poučení a volbu vhodných metod pro skutečné zásahy v praxi.

 

Skupina hasičů lezců z Kroměříže patří ve výcviku ke špičce v rámci HZS Zlínského kraje. Vedle družstva hasičů lezců ze Zlína patří také k nejaktivnějším ve cvičeních. Nedávno se také účastnili velkého cvičení se zlínskými kolegy v Otrokovicích - zde

 

 

 

  

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail