hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

26.9.2006

 aktuality


Den plný cvičení hasičů ve Zlínském kraji

Velitelé stanic využívají v tomto týdnu ohlášeného příjemného počasí pro realizace nejrůznějších druhů cvičení, která jsou určena pro jednotlivé sloužící směny hasičů. Relativně klidné zásahové období je tak hasičům zpestřováno aktivitami na prověření techniky i mužstva. Po pondělním cvičení ve Vsetíně tomu nebylo jinak ani dnes 26.9.2006.

Ve Zlíně bylo ve 14:00 hod. vyhlášeno prověřovací směnové cvičení pro dvě družstva a výškovou techniku. Námětem byla záchrana osob z hořícího bytu v osmém patře známého zlínského II. segmentu. Tento největší obytný dům v regionu je nejen místem častých zásahů, ale i místem pro ověřování schopností zásahové techniky.

Cílem bylo vyzkoušet evakuaci osob pomocí nového vysokozdvižného automobilového žebře Renault Camiva EPS 30, na kterém budou umístěna speciální transportní nosítka. Součástí cvičení bylo i natažení vodního vedení, prověrka externích i vnitřních nástěnných hydrantů, dojezdový čas k místu zásahu v odpolední dopravní špičce a odstavení techniky v husté parkovací zóně u domu.

Hasičům se podařilo dostat nosítka na žebři až do požadovaného místa a úspěšně provést samotnou záchranu zraněné osoby přes balkon. Zraněný byl fixován do transportních nosítek a svezen k zemi. Další hasiči mezitím evakuovali na nosítkách další zraněnou osobu po schodišti.

Praxe znovu ukázala problémy s odstavováním výškové techniky hasičů mezi parkujícími auty na sídlišti. Tento problém byl ale výrazně eliminován právě používáním nové "průchodnější" techniky na podvozku Renault. Získané poznatky ze cvičení budou sloužit pro ostatní směny hasičů. Během cvičení byla omezena průjezdnost kolem výškové budovy asi na třicet minut.

V Uherském Brodě bylo v 09:30 hod. vyhlášeno směnové cvičení na likvidaci ropné látky v řece Olšavě v Uherském Brodě. Jednotka profesionálních hasičů přijela na místo zásahu, kde se seznámila s podmínkami cvičení a provedla samotnou akci.

Námětem cvičení byla likvidace uniklé ropné látky na řece, která zasáhla plochu asi třiceti metrů. Hasiči postavili norné stěny, které pomocí člunu natáhli přes řeku a ukotvili. Pomocí sorbentů a sorbčních hadů byla skvrna postupně likvidována. Hasiči si procvičili manipulaci nejen s nornou stěnou, ale i s jímáním kontaminované vody a likvidaci ropné skvrny. Cvičení trvalo asi hodinu.

V Rožnově pod Radhoštěm se jednotka dobrovolných hasičů účastnila v 09:00 hod. výjezdu na cvičnou likvidaci unikajícího chlorovodíku z místního podniku. Jednotka dobrovolných hasičů, určením JPO II s pohotovostí, je velmi často využívána k podpoře profesionálních hasičů a používanou technikou se jim zcela vyrovnává. Proto i takové druhy cvičení jsou pro tuto jednotku důležité, aby hasiči byli schopni plnit náročné úkoly při mimořádných událostech.

Hasiči provedli kompletní vyhraničení nebezpečné zóny, oblékli se do ochranných protichemických obleků, pronikli do skladu s unikající chemickou látkou a zabránili dalšímu šíření do ovzduší. Postavili dekontaminační stanoviště a prošli celkovou očistou.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail