hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

14.1.2005

 aktuality


Požární hlásiče mohou zachránit lidské životy

Série tragických požárů ve Zlínském kraji za poslední dva měsíce ukázala velmi závažnou skutečnost v soustavném podceňování nebezpečí malých požárů vlivem osobní nedbalosti.

Při šesti tragických požárech od konce prosince 2004 přišlo ve Zlínském kraji o život osm lidí. Pouze však v jednom případě zasahovali hasiči a u pěti se jednalo o malý požár v uzavřené místnosti domu nebo bytu, který se navíc sám uhasil po spotřebování vzdušného kyslíku.

K zamezení těchto tragédií se snažíme veřejnost stále informovat a přesvědčit k nákupům stropních požárních hlásičů, které mají jednoduchou instalaci a pořizovací hodnota je v řádech stovek korun.

Detektory kouře nebo plynu dokáží včas varovat obyvatele domu nebo mohou upozornit sousedy na nebezpečí a nutnost přivolání pomoci.

Všichni máme snahu ochránit lidské životy, a toto je jedna z cest a prostředků, jak zabránit lidským tragédiím. Udělejme proto pro svoji ochranu alespoň toto minimum.

Už dříve jsme veřejnost informovali o možnosti elektronické detekce a ochraně objektů před nebezpečím požáru nebo výbuchu

              

Ke včasné detekci požáru se používají ionizační, optické nebo tepelné požární snímače. Nejpoužívanější hlásiče jsou ionizační, které velice rychle a spolehlivě detekují zvýšený výskyt kouře v místnosti. Standardně mají v sobě zabudovanou sirénku, která dokáže v nebezpečí zalarmovat obyvatele. 

Pokud se k topení nebo vaření používá plyn, mělo by být samozřejmostí použití detektoru úniku plynu. Nejmodernější typy umožňují detekci všech druhů výbušných plynů a v případě zvýšení koncentrace plynu nad nastavenou bezpečnou mez aktivují zabezpečovací systém. Zároveň lokálně signalizují nebezpečí sirénkou a umožňují též automatické uzavření přívodu plynu v případě nebezpečí. 

Jak funguje a vypadá autonomní kouřové čidlo ?

Jedná se o bezdrátový detektor, který reaguje na výskyt kouře požárním poplachem. Pro lokální varování má zabudovanou akustickou sirénu. Detekce kouře je založena na principu ionizační komory. Zařízení je napájeno buď pomocí dvou alkalických baterií AA 1,5 V nebo pomocí jedné 9 V baterie, je též možné napájení 12, 24 a 48 V. Baterie v čidle vykazují průměrnou dobu životnosti 1 rok. Čidla můžou být taktéž napojena na systém EZS. Rozměry čidla se pohybují kolem velikosti 100x80x40 mm. Jejich montáž, např. ke stropní konstrukci, je možná pomocí jednoho max. dvou vrutů. Kryty hlásiče bývají plastové, většinou bílé barvy. Lze též nechat vyrobit i kryty barevné. Hlásiče jsou ekologicky nezávadné, i když je jejich součástí radioaktivní součástka, která vykazuje záření maximálně 3Bq, což je hodnota zcela zanedbatelná a neškodná. Někteří výrobci též nabízí možnost drátového i bezdrátového propojení jednotlivých hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho čidla jsou zapnuta i čidla ostatní. Tento systém je vhodný např. pro rodinné domy, kdy čidlo, reagující na kouř z případného požáru v garáži nebo dílně v podzemí, spustí čidlo v podkrovní ložnici, kde vzbudí spícího uživatele domu a upozorní jej na vzniklé nebezpečí.

Aby se informace o poplachu dostala okamžitě i k majiteli bytu, používají se komunikátory, využívající buď pevné telefonní linky nebo sítě mobilních operátorů. Je-li k dispozici pevná linka, lze využít automatické telefonní volače. Tyto přístroje mohou stát samostatně nebo být i součástí zabezpečovací ústředny. Jsou připojeny k telefonní zásuvce a k telefonu. V případě poplachu si automaticky uvolní telefonní linku a začnou vytáčet uživatelem nastavená telefonní čísla (na pevnou linku, mobil nebo pager).

V České republice není problematika autonomních požárních čidel řešena z hlediska požární ochrany žádným právním předpisem ani nezávaznou normou. Jediným vodítkem pro případného uživatele čidla jsou pokyny a návody výrobce, který se ve většině případů nechává inspirovat zkušenostmi a pravidly instalace, uznávanými v zahraničí. Čidla mohou zabránit zbytečným ztrátám na životech a majetcích. Cena těchto hlásičů se pohybuje v částce 250,- až 1000,-Kč. Záleží na výrobci a druhu hlásiče.
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail