hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín
 požární jednotky
 
P
lošné pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany a Seznam jednotek PO Zlínského kraje
 

Plošné pokrytí jednotkami PO Zlínského kraje
Nařízení Zlínského kraje č. 1/2007 ze dne 22.10.2007

Požární poplachový plán Zlínského kraje

Požární poplachový plán Zlínského kraje
Nařízení Zlínského kraje č. 2/2007 ze dne 22.10.2007

Vysvětlivky k zařazení požárních jednotek podle plošného pokrytí

  a) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele

JPO I - zřizovatel stát, kraj  jednotka HZS
 s územní působností zpravidla do 20 min. jízdy z místa dislokace na místo události
JPO II - zřizovatel obec  jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání
 s územní působností zpravidla do 10 min. jízdy z místa dislokace na místo události
JPO III - zřizovatel obec  jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně
 s územní působností zpravidla do 10 min. jízdy z místa dislokace na místo události

  b) s místní působností zasahující na území svého zřizovatele

JPO IV - zřizovatel podnik  jednotka HZS podniku
JPO V - zřizovatel obec  jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně
JPO VI - zřizovatel podnik  jednotka SDH podniku

 JPO - jednotka požární ochrany
 HZS - hasičský záchranný sbor
 JSDH obce, podniku - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku
 CPS - centrální požární stanice
 PS - požární stanice
 


dokumenty ke stažení