hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

22.3.2005

 aktuality


Návštěva primátora města Zlína na stanici ve Zlíně

Dne 22.3.2005 navštívil krajské ředitelství HZS Zlínského kraje a stanici profesionálních hasičů primátor města Zlína.

Ředitel HZS Zlínského kraje plk. Ing. Mojmír Jurka pozval na oficiální návštěvu krajského ředitelství hasičů a zlínské stanice primátora města Zlína pana Tomáše Úlehlu. Ten pozvání přijal a dnes navštívil krajské ředitelství i stanici.

Primátor se živě zajímal především o zázemí profesionálních hasičů a záchranářů, jejich techniku a vybavení. Během návštěvy zavítal také na krajské operační středisko, kde byl překvapen vyspělostí používaných technologií i pracovištěm operačních místností pro případ řešení krizových událostí.

Primátor si prohlédl všechna výjezdová a zásahová vozidla, včetně jejich vybavení. Při předvádění rychlého zásahového vozidla se speciální vyprošťovací technikou neopomněl připomenout svoji osobní zkušenost se zásahem hasičů při víkendové nehodě u Zádveřic. Jako svědek proto taky hodnotil zásah hasičů jako rychlý a vysoce účinný, ve spojitosti s dalšími zasahujícími složkami IZS.

Návštěva se uskutečnila v den, kdy zlínská stanice profesionálních hasičů poprvé nasazuje do ostrých výjezdů nové zásahové vozidlo na podvozku Renault. Vozidlo bylo zakoupeno v závěru loňského roku a po technických úpravách a zajetí je v těchto dnech zařazeno do výjezdové skupiny.

Setkání s vedením HZS Zlínského kraje se neslo v přátelském duchu a došlo také na výměnu názorů v některých společných problémech hasičů, města a HZS Zlínského kraje. Očekáváme další prohlubování spolupráce v oblasti společných zásahů profesionálních i dobrovolných sborů.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail