hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

24.10.2005

 aktuality


Výchova dětí v oblasti požární ochrany

nová publikace a videokazety míří do všech základních škol

Prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje je distribuována nová publikace o výchově dětí v oblasti požární ochrany a dvě doprovodné videokazety. Distribuci publikací a videokazet dále zajišťují v rámci kraje obce s rozšířenou působností. Postupně tak naučný set obdrží všech 241 základních škol v kraji.

Tato příručka navazuje na předchozí publikaci „Ochrana člověka za mimořádných událostí,“ která byla v roce 2003 jako pomůcka pro učitele v rámci výuky stejnojmenné tematiky distribuována do všech základních, speciálních, středních a vyšších odborných škol.

Hra dětí, jejich nedbalost, neopatrnost, ale i neznalost možných důsledků, které mohou svým jednáním způsobit, má každoročně podíl na vzniku řady požárů a četných zranění. Proto je velmi důležité preventivně výchovné vzdělávání dětí školního věku. Na základě příručky „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ budou moci učitelé seznámit své žáky s širokou problematikou oblasti požární ochrany (předpisy, princip hoření, průběh požáru, způsoby hašení, zásahy a činnost jednotek požární ochrany), ale i s tím, jak by se měli chovat při požárech či dopravních nehodách, nebo s jakými nebezpečími se mohou setkat ve volné přírodě. Obsahem příručky jsou i základní principy první pomoci a zdravovědy a metodická část uvádí i konkrétní příklad výkladu jednotlivých témat.

publikace
(5,5 MB)
video pro I. stupeň ZŠ
(506 MB)
video pro II. stupeň ZŠ
(333 MB)
Obsahem nové publikace je
 • Legislativa dotýkající se požární ochrany v ČR
 • Hoření
 • Požár a elementární teorie hašení
 • Hasicí přístroje
 • Zásah
 • Některá témata první pomoci a zdravovědy
 • Nebezpečí v přírodě a ve městě
 • Podstata a systém výuky
 • Sociální dovednosti
 • Jak upoutat, zaměřit a udržet pozornost žáků
 • Strach a úzkost
 • Psychické trauma a stres
 • Úloha motivace v práci s dětmi

Výuka tematiky „ochrana člověka za mimořádných událostí“ byla do vzdělávacích programů škol začleněna v roce 2003, a to na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003). Žáci a studenti základních, středních, vyšších odborných a speciálních škol v ČR se tak v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně seznamují mj. s tím, jak funguje integrovaný záchranný systém, jak se chránit před různými druhy ohrožení a jak se chovat při mimořádných událostech.

Celý text příručky „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ včetně videokazet lze stáhnout také na internetové adrese Hasičského záchranného sboru ČR - zde

V současné době je připravována obdobná příručka pro učitele středních škol.
 

s přispěním textů GŘ HZS ČR

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail