hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

18.4.2006

 aktuality


Bilanční zpráva z jarních povodní 2006 ve Zlínském kraji

Odtávání velkého množství sněhu a vydatné deště zapříčinily zvednutí všech toků a řek v kraji. Postupně došlo k lokálním záplavám domů, sklepů, silnic, některých průmyslových, obytných i rekreačních oblastí a pozemků.

Devatenáct dnů trvající zásahy profesionálních i dobrovolných hasičských sborů v celém Zlínském kraji představovalo více než dvě stě organizovaných výjezdů k nejrůznějším typům událostí, odborných a technický pomocí.

Profesionální a dobrovolní hasiči zasahovali především u čerpání vody z domů, sklepů a firem. Podíleli se na snižování hladin zaplavených oblastí, průmyslových a sportovních areálů. Hasiči stavěli hráze z pytlů s pískem, dělali technická řešení pro účinnější odvod vody nebo podle potřeby bránili průsakům vody do ohrožených oblastí. Hasiči pročišťovali kanalizační svody a uvolňovali naplaveniny bránící průtoku vody.

Mezi nejnáročnější zásahy patřily akce na uvolňování nebezpečných stromů a klád, které v řekách ohrožovaly mostní pilíře. Zásahy prováděli především profesionální hasiči se speciálním lezeckým výcvikem, kteří byli jištěni lany při zvlášť náročných a nebezpečných akcích.

Hasiči se setkali také s několika mimořádnými událostmi při sesuvech velkých částí půdy např. v Březůvkách, u Bohuslavic, u Valašských Klobouk a u Brumova - Bylnice. Sesuvy půdy v takovém rozsahu byly pro záchranáře něčím zcela novým a v minulosti jsme podobné nebezpečí neřešili.

Téměř tři týdny záchranných, pomocných a likvidačních prací byly náročné nejen na používanou techniku, ale i na lidský potenciál, který se především u dobrovolných hasičů potýkal s nezměrným a dlouhodobě obětavým přístupem.

Při jarních povodních bylo nasazeno několik set plovoucích i kalových čerpadel. Jednotlivé sbory profesionálních i dobrovolných hasičů si navzájem pomáhaly. Síly a prostředky hasičů byly přesunovány vždy podle potřeby do míst nutných zásahů.

HZS Zlínského kraje využil také zásob státních hmotných rezerv, ze kterých byly vydávány povodňové balíčky obsahující plovoucí čerpadla a potřebnou obslužnou techniku.

Ve Zlínském kraji bylo několik oblastí, ve kterých bylo nutné zasahovat dlouhodobě a s větším množstvím techniky i lidí. Výjimkou nebylo ani nasazení více jednotek hasičů, např. 12 jednotek dobrovolných a profesionálních hasičů v Jarošově, kde bylo nutné sdružit síly a techniku proti stoupající vodě. Mezi takové oblasti rozsáhlých zásahů počítáme:

Uherské Hradiště, Kunovice - počátek povodní
dlouhodobé čerpání vody, stav vody ohrožující zaplavení obytných městských částí, průmyslových areálů a nemocnice

Napajedla - průběžně
dlouhodobé čerpání vody, stav vody ohrožující zaplavení obytných městských částí a průmyslového areálu Fatra

Tlumačov - konec povodní
dlouhodobé čerpání vody, stav vody ohrožující zaplavení obytných městských částí

Kvasice - konec povodní
dlouhodobé čerpání vody, stav vody ohrožující zaplavení obytných částí

Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm - počátek povodní
stav vody ohrožující zaplavení obytných městských částí a průmyslových areálů


Díky dřívějším technickým a stavebním úpravám v okolí řek se podařilo uchránit před záplavami některé velké městské části např. v Otrokovicích a Kroměříži. Navyšování hrází řek, protipovodňové zábrany, zpětné klapky dešťových kanalizací, odlehčovací protipovodňové kanály apod.

Je na místě poděkovat a ocenit spolupráci a činnost jednotlivých povodňových komisí měst a obcí Zlínského kraje, stejně jako práci krizových štábů měst a kraje. Díky dříve přijatým opatřením, přípravám a cvičením na podobné události se podařilo daleko efektivněji a rychleji řešit některé závažné situace.

Připravenost jednotlivých měst a obcí na povodně je na velmi dobré úrovni a opatření po povodních v roce 1997 se v těchto týdnech zúročila.

Společnou prací všech zapojených subjektů i občanů Zlínského kraje se podařilo uchránit lidské životy a velké materiální hodnoty.


Přehled počtu výjezdů hasičů k událostem ve Zlínském kraji

pátek 14.4. 2 (208)
čtvrtek 13.4. 3 (206)
středa 12.4. 6 (203)
úterý 11.4. 4 (197)
pondělí 10.4. 2 (193)
neděle 9.4. 2 (191)
sobota 8.4. 5 (189)
pátek 7.4. 4 (184)
čtvrtek 6.4. 4 (180)
středa 5.4. 5 (176)
úterý 4.4. 5 (171)
pondělí 3.4. 5 (166)
neděle 2.4. 6 (161)
sobota 1.4. 7 (155)
pátek 31.3. 25 (148)
čtvrtek 30.3. 30 (123)
středa 29.3. 68 (93)
úterý 28.3. 19 (25)
pondělí 27.3. 6 (6)

Některé vybrané události a informace 
31.3.2006
Hasiči odstraňují překážky z pilířů mostů na řece Moravě
Už několik dnů zasahují profesionální hasiči na celém úseku řeky Moravy ve Zlínském kraji při odstraňování překážek a vzrostlých stromů z mostních pilířů 
30.3.2006
Pomoc hasičů při rozsáhlém čerpání vody u Napajedel
Ve čtvrtek pokračovalo rozsáhlé a několikadenní čerpání vody u obce Napajedla, kde se řeka Morava dostala do polí a do blízkosti některých městských lokalit 
30.3.2006 aktualizováno
Při čerpání zaplaveného areálu firem v Jarošově se pokazilo čerpadlo
Ve čtvrtek ráno se po celonočním čerpání pokazilo vysokokapacitní čerpadlo z Olomouce, které nelze nahradit žádnou běžnou čerpací technikou hasičů 
29.3.2006
Pomoc hasičů při zaplavení areálu firem v Uherském Hradišti, Jarošově
Ve středu zasahovali hasiči po celý den při čerpání vody ze zaplaveného areálu firem v Jarošově, kam muselo být na pomoc vysláno speciální vysokokapacitní čerpadlo 
29.3.2006
Další velké sesuvy půdy na Zlínsku
Ve středu byly hlášeny další případy sesuvu půdy na Zlínsku, jeden u obce Bohuslavice u Zlína a druhý blízko Koliby u Valašských Klobouk 
29.3.2006
Další pomoc hasičů při čerpání vody v obci Březůvky
Ve středu dopoledne museli hasiči znovu vyjíždět do obce Březůvky, kde došlo ke zvednutí hladiny a zaplavení několika domů u silnice 
29.3.2006
Nabídka pomoci kolegů hasičů z Maďarska při povodních
Ve středu ráno obdržel HZS Zlínského kraje mezinárodní nabídku pomoci při povodních od Asociace hasičských důstojníků Maďarsko ze Székesfehérváru 
28.3.2006
Pomoc hasičů při velkém sesuvu půdy v obci Březůvky
V úterý večer došlo v obci Březůvky na Zlínsku k velkému sesuvu půdy, který zavalil místní komunikaci a částečně ucpal koryto místní říčky 
26.3.2006
Záchrana tří raftařů na rozvodněné řece u Podolí
V neděli odpoledne si šestice kamarádů vyjela člunem na rozvodněnou řeku Olšavu, kde tři z nich skončili v zajetí vodního víru pod splavem u obce Podolí

 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail