hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

30.4.2006

 aktuality


Zřícení části rodinného domu v obci Bařice

Dne 30.4.2006 ve 23:19 hod. byli hasiči informováni o zřícení části rodinného domu v Bařicích na Kroměřížsku.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Kroměříže s jedním zásahovým vozidlem, kterou později posílili členové místního sboru dobrovolných hasičů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se zřítila štítová zeď, část boční nosné zdi rodinného domu a část dvou sousedních střech. Na sousedním rodinném domě se zřítila část zastřešení půdy hospodářské budovy.

Řítící se stavební části probudily manželský pár obývající rodinný dům. Oba museli své bydliště opustit a vyhledali pomoc u sousedů. Jejich evakuaci nařídil velitel zásahu, protože hrozilo akutní nebezpečí zřícení dalších částí zdiva a stropů jejich domu. Ve druhém rodinném domě se zřícená část střechy nedotkla obytných částí a obyvatelé domu nemuseli být evakuováni.

Na místo byl vyžádán výjezd statika, který posoudí závažnost narušení domu a rozhodne o dalších nezbytných opatřeních. Hasiči nařídili odpojit elektrickou energii a zakázali vstup do ohrožených prostor domu.

Podle předběžného šetření bylo pravděpodobnou příčinou zřícení zdi špatné stavební napojení dvou sousedních střech rodinných domů. Dlouhodobým působením vlhka a vody došlo k podmáčení zdiva z tzv. vepřovicových cihel, což vedlo k jejich následnému zřícení. Způsobené škody nebyly pro potřeby hasičů vyčísleny.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail