hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

23.10.2006

 aktuality


Zlínský kraj novelizoval a vydal základní právní předpisy na úseku požární ochrany
tři nová nařízení postihují nejdůležitější oblasti požární ochrany v kraji
a upravují činnost profesionálních i dobrovolných hasičských sborů

Zlínský kraj schválil tři právní předpisy, které patří k základním pravidlům pro činnost hasičů v kraji.

Nařízení Zl. kraje č. 3/2006 - Podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany

Nařízení Zl. kraje č. 4/2006 - Požární poplachový plán Zlínského kraje

Nařízení Zl. kraje č. 5/2006 - Kterým se mění některá nařízení Zlínského kraje v oblasti požární ochrany


Mezi nejdůležitější význam těchto předpisů patří vydání nových poplachových plánů pro jednotky požární ochrany v kraji, stanovení kategorií jednotek hasičů, předurčení některých jednotek pro speciální činnosti, stejně jako spolupráci obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob, a to na základě aktuální analýzy požárního rizika na území kraje. S tím souvisí i zachování stanice profesionálních hasičů v Morkovicích-Slížanech.

Součástí předpisů jsou přílohy se stanovením stupně nebezpečí na území jednotlivých obcí v kraji, a také požadavky na jednotky požární ochrany.

Byly schváleny seznamy jednotek požární ochrany, tedy všech jeho forem v profesionálních i dobrovolných sborech, zabezpečující plošné pokrytí ve Zlínském kraji a jejich pořadí vysílání na řešení mimořádných událostí.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail