hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

7.5.2007

 aktuality


Čest svatému Floriánovi vzdali v Napajedlích

V pátek 4. května 2007 v 18:00 hod. uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Napajedlích slavnostní nástup u příležitosti svátku svatého Floriána, patrona hasičů.

Nástup se nekonal nikde jinde, než na Masarykově náměstí vedle tržiště pod lipami, uprostřed něhož socha tohoto světce stojí.

Nástup začal zahoukáním dnes již historického hasičského vozidla Tatry 805. Napajedelští hasiči nastoupili pod velením velitele SDH Petr Škopíka, který následně podal hlášení starostovi SDH Daliboru Lidincovi. Ten přivítal starostku města Ing. Irenu Brabcovou, přítomné členy SDH Napajedla a přihlížející spoluobčany a seznámil je s důvody, proč se zde napajedelští hasiči sešli.

Připomněl legendu o Floriánovi, římském vojákovi, který tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. Když byl roku 304 n. l. prozrazen, odmítl se vzdát křesťanské víry, a proto mu byl na krk přivázán mlýnský kámen a byl svržen do řeky Enže. Protože byl umučen ve vodě, stal se patronem proti požárům a vodě. Závěrem D. Lidinec vzpomněl, že letos je to 125 let od založení SDH Napajedla a několika větami nastínil historii sboru.

Po malé kulturní vložce, kdy členka SDH Zdena Lidincová přednesla Modlitbu hasiče, starostka města zdůraznila, že na napajedelské hasiče se lze vždy v případě potřeby spolehnout, a vyzdvihla jejich bohatou činnost, za kterou jim právem náleží poděkování.

Na závěr položili zástupci SDH Napajedla a starostka města kytice k Floriánově soše. Poté již následoval povel P. Škopíka k rozchodu doplněný závěrečným zahoukáním naší Tatřičky.

SDH Napajedla

mjr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail