hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

10.5.2007

 aktuality


Velitel zásahu vnesl nové světlo do případu u Jablůnky
časy hasičů a dráhy se tak přiblížili v otázce srážky lokomotivy a tahače

Dne 7.5.2007 v 00:00 hod. byli hasiči informováni o požáru nákladního auta na železničním přejezdu u obce Jablůnka.

Rozborem události podle automatického záznamového zařízení operačního střediska HZS Zlínského kraje byl získán časový přehled, který byl v rozporu s časy publikovanými z ČD. Došlo především k rozdílnému času zaznamenané srážky lokomotivy do hořícího tahače na železničním přejezdu mezi Jablůnkou a Bystřičkou.

Dne 9.5.2007 vypracoval velitel zásahu hasičů ze stanice Vsetín, který dorazil na místo jako první, zprávu o zásahu. Z ní vyplývá následující časový přehled, který je dán do kontextu s časovým plánem zaznamenaným na operačním středisku (OS) HZS Zlínského kraje.

00:02 - čas zaznamenaný OS HZS ZLK

jednotka hasičů ze Vsetína vyjíždí na místo zásahu, původně hlášené místo události v Jablůnce se během cesty upřesňuje na žel. přejezd mezi Jablůnkou a Bystřičkou

00:11 - čas zaznamenaný OS HZS ZLK

rychlý zásahový vůz JEEP hasičů ze Vsetína je na místě požáru, na silnici směrem od Jablůnky stojí před přejezdem vozidlo Policie ČR a uzavírá provoz na cestě, velitel zásahu vidí hořící tahač přes obě koleje, hlásí příjezd na místo zásahu a urguje uzavření tratě a vypnutí proudu v trolejích

00:12 - 00:13 čas nezaznamenaný OS HZS ZLK

velitel zásahu provádí průzkum místa požáru, zjišťuje, že řidič je v bezpečí, nezraněn a mimo vozidlo, hrozí rozšíření požáru na nádrže tahače s palivem, a proto dochází především k ochlazování zásobníku vysokotlakým proudem vody a bránění v rozšíření požáru, velitel zásahu hledá úchyt na odtažení vraku z kolejiště a připravuje se na dojezd dalších zásahových vozidel

asi dvě minuty po příjezdu se uvádí do chodu výstražné zařízení přejezdu, velitel vydává pokyn k opuštění kolejiště pro zasahujícího hasiče a řidiče tahače, po spatření světla blížící se lokomotivy odjíždí s vozidlem JEEP od závor na vzdálenější místo, vzápětí dochází k nárazu lokomotivy do zadní části hořícího tahače, který je odhozen za přejezd do kolejiště, lokomotiva zastavuje

na místo zásahu přijíždí další jednotky hasičů z Jablůnky a Vsetína, od lokomotivy přichází strojvedoucí, který stručně informuje o průběhu události a o vypnutí trolejí

00:14 - 00:18 čas nezaznamenaný OS HZS ZLK

jsou zahájeny hasební práce plastových částí, které odpadly z kamionu a zůstaly na přejezdu, hasí se také hořící kabina kamionu, nárazem lokomotivy nedošlo k roztržení nádrže s palivem a dál probíhá její ochlazování

na místo přijíždí zásahové vozidlo z Valašského Meziříčí

krátce po příjezdu této jednotky se znovu uvádí do činnosti výstražné zařízení a začínají se sklápět závory, velitel zásahu okamžitě přerušuje zásah a znovu nařizuje vyklizení kolejiště

00:18 - čas zaznamenaný OS HZS ZLK

velitel zásahu hlásí spuštění zvukového a světelného výstražného zařízení přejezdu, žádá operační středisko o prověření uzavření tratě a vypnutí proudu v troleji

ve stejné minutě přichází od policie informace, že se pracovníkům ČD nepodařilo zastavit jednu lokomotivu

00:19 - čas zaznamenaný OS HZS ZLK

velitel zásahu hlásí, že hasiči urychleně opouští železniční přejezd a že došlo k nárazu lokomotivy do tahače

00:34 - čas zaznamenaný OS HZS ZLK

velitel zásahu hlásí likvidaci požáru


Ze zprávy od velitele zásahu vyplývá, že hlášení na operační středisko HZS Zlínského kraje, o spuštění závor a nárazu lokomotivy do tahače, bylo oznámeno až v 18. minutě, přestože k němu podle zprávy fakticky došlo už ve 12. nebo 13. minutě po půlnoci. Ve zprávě velitele zásahu je uvedena důležitá informace, která nebyla na operační středisko hasičů nahlášena, a proto ani nemohla být zaznamenána v systému časového přehledu hlášení. Hlášeno bylo až druhé spuštění závor, které bylo doplněno informací o nárazu lokomotivy do kamionu. Tím vznikla domněnka, že ke spuštění závor a k nárazu došlo o šest minut později.

 

mjr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail