hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

15.8.2007

 aktuality


Požár udírny řeznictví ve Zlíně
rychlý zásah zaměstnanců zabránil velkým škodám

Dne 15.8.2007 v 09:11 hod. byli hasiči informováni o požáru v řeznictví ve Zlíně.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína s jednou cisternou a jednotka hasičů z povolání města Zlína s jedním zásahovým vozem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že u sídliště Jižní Svahy došlo k požáru udírny v řeznictví.

Požár zjistili zaměstnanci řeznictví a syn majitele rychle použil dva ruční hasicí přístroje k první lokalizaci požáru. Odvážný zásah v zakouřeném a horkém prostředí u pece zaslouží uznání, stejně jako zabránění rozšíření požáru a ochraně dalšího majetku. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Hasiči na místě natáhli k udírně vysokotlaké vodní vedení a požár postupně dohasili a zlikvidovali. Rozžhavenou pec postupně hasiči ochlazovali a k odvětrání výrobních a technických místností použili přetlakovou ventilaci. Hasiči museli uvnitř zasahovat v dýchacích přístrojích. Během zásahu byl objekt kontrolován termokamerou k odhalení horkých částí výrobny uzenin. Po uhašení požáru byla v udírně naměřena teplota 160 oC.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Požár poškodil nejen samotnou udírnu řeznictví, ale zničil i část vybavení výrobní místnosti, světelná tělesa, klimatizaci, část pracovních a potravinářských strojů. Požárem způsobená škoda byla vyčíslena na 160.000 Kč. Zásahem zaměstnanců a hasičů se podařilo uchránit další majetek a prodejnu za 1,5 mil. Kč. Příčinou vzniku požáru bylo vznícení tuků při tepelné úpravě potravin v udírně.

mjr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail