hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

16.8.2007

 aktuality


Požáry v přírodním prostředí jsou stále časté - hasiči varují
zásahy v lesích jsou mimořádně náročné pro techniku i hasiče
hasičům pomáhá i letecká hasičská služba

Během letních prázdnin a času dovolených zavítá do přírody a lesů obvykle velké množství lidí, kteří díky své neopatrnosti a nedbalosti zvyšují riziko vzniku požáru. Většina požárů v přírodě byla způsobena lidskou nedbalostí, a to jak při rozdělávání ohně nebo od nedopalků cigaret. Vyskytují se i případy úmyslně způsobených požárů v lesích, na loukách, na plodinách nebo lesním majetku.

Oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a může také napáchat značné majetkové a ekologické škody. Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku. Zásahy jsou mnohdy časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího množství jednotek hasičů.

100 minut trval příjezd cisteren k místu požáru v lese u Vizovic !
nedbalost houbaře při kouření v lese pravděpodobně zapříčinila požár

Dne 16.8.2007 ve 12:51 hod. byli hasiči informováni o požáru v lese u Vizovic.

Na místo byla vyslána jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se dvěma cisternami a jednotka sboru dobrovolných hasičů z Vizovic. Hasiči přes hodinu hledali podle hlášení místo požáru, ale nebyli úspěšní ani přes opakované projíždění lokality.

Operační důstojník HZS Zlínského kraje na místo vyslal velícího důstojníka směny, vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu, do akce povolal letadlo hasičské služby a nasadil další jednotku profesionálních hasičů z Valašských Klobouk, jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Újezd a jednotku sboru dobrovolných hasičů ze Slušovic k doplňování vody do letadla na letišti Bílá hlína.

Pilot letecké hasičské služby potvrdil požár v lesním porostu a upřesnil místo zásahu. Jednotky se v té době pohybovaly na druhé straně kopce Suchý vrch, protože oznamovatel požáru nebyl místní člověk a nedokázal přesně popsat místo a trasu dojezdu.

Další přesun kolony zásahových vozů už byl naveden na správnou cestu a první cisterna se dostala k místu požáru po 100 minutách od výjezdu ze stanice. Hasiči natáhli několik proudů vody a snažili se o rychlou lokalizaci požáru před jeho dalším rozšířením do okolí. Pilot hasicího letadla provedl celkem tři shozy, kterými přispěl k utlumení požáru do příjezdu cisteren s hasiči. Další hodinu trvalo hasičům důkladné prolévání místa požáru vodou. Do hašení se kromě hasičů zapojili i dobrovolníci a hlídka státní policie.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Podle svědka byl u místa požáru viděn houbař, který v lese kouřil. Vyšetřovatel proto nevyloučil možnost nedbalostního jednání neznámé osoby a případ je nadále ve společném šetření hasičů i policie. Požárem zasažená plocha byla asi půl hektaru a způsobená škoda byla majitelem vyčíslena na 5 tis. Kč. Požár zachvátil především suchý klest a nízký porost. Přízemní vítr udržoval kouř pod stromy, a proto nebyl požár viditelný z výše položených míst v okolí.

Dne 16.8.2007 ve 14:04 hod. byli hasiči informováni o dalším požáru lesa u obce Růžďka na Vsetínsku.

Na místo bylo postupně vysláno pět jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů ze Vsetína, Valašského Meziříčí, Jablůnky, Bystřičky a Růžďky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru v lese na ploše asi jednoho hektaru.

Hasiči spěchali s lokalizací a likvidací požáru, protože nepříznivý vítr dál hrozil zasažením větší plochy. Navíc byla požárem ohrožena blízká chata, vzrostlý les a hromady suchého klestu.

Několikahodinový zásah byl podporován kyvadlovou dopravou vody, kterou zajišťovaly jednotky sboru dobrovolných hasičů. Soustavná dodávka vody umožnila důkladné prolévání lesní půdy a místa požáru k zabránění dalšího šíření a možného pozdějšího vzniku požáru.


těžký terén - náročný zásah

mjr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail